Opštinska komisija za dodelu stipendija raspisala je 9. januara Konkurs za dodelu 30 stipendija studentima sa prebivalištem na teritoriji opštine Bečej za školsku 2013/14 godinu.

Na osnovu izveštaja Nacionalne službe za zapošljavanje utvrđeno je da na teritoriji opštine Bečej ne postoji izričita potreba za radnom snagom određenih struka visokih studija, tako da nema deficitarnih zanimanja.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su državljani Republike Srbije i da imaju prebivalište na teritoriji opštine Bečej,
 • da su redovni studenti visokoškolskih ustanova, čiji je osnivač Republika Srbija,
 • da su redovni studenti koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije,
 • da su prvi put upisani u tekućoj školskoj godini na godinu studija prvog ili drugog stepena ili da imaju prvi put upisan status apsolventa,
 • da tokom studiranja nisu obnavljali godinu,
 • da tokom studija imaju prosečnu ocenu najmanje 8,
 • da su studenti treće ili četvrte godine osnovnih akademskih studija, ili prve i druge godine master studnija, ili prvi put imaju status apsolventa na osnovnim akademskim ili master studijama.

Konkurs je otvoren do 24. januara, a iznos stipendije je 7000 dinara mesečno i isplaćivaće se od oktobra do jula meseca školske 2013/14 godine. Rezultati će biti objavljeni najkasnije 1. februara 2014. godine.

Stipendiju ne ostvaruje student:

 • koji ima status apsolventa, a kome je istekao apsolventski staž,
 • student koji je u radnom odnosu,
 • student koji navrši 26 godina života, odnosno 27, ako studije traju duže od osam semestara,
 • koji koristi drugu stipendiju za koju se sredstva obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije ili drugu stipendiju koja se finansira iz budžeta Opštine Bečej.

Uz zahtev za dodelu stipendije prilažu se sledeći dokumenti:

 • popunjen obrazac prijave izrađene od strane komisije,
 • orginalno uverenje o upisanom semestru odgovarajuće godine studija sa naznakom da se student finansira iz budžeta,
 • uverenje o visini prosečne ocene tokom studija,
 • uverenje fakulteta iz koga se vidi da student tokom studiranja nije obnavljao godinu,
 • fotokopija lične karte studenta, odnosno očitanu ličnu kartu,
 • uverenje za svakog člana domaćinstva koji se nalazi na redovnom školovanju izdato od nadležne ustanove,
 • izajva studenta da nije korisnik druge stipendije koja se finansira iz budžeta koja se nalazi na samom obrascu prijave

Sva uverenja je potrebno predati u orginalu ili overene fotokopije.

Prijave za dodelu stipendija po ovom Konkursu se upućuju Komisiji za dodelu stipendija, kojom predsedava članica opštinskog veća Andrea Galgo Ferenci, putem pisarnice Opštinske uprave opštine Bečej, Trg oslobođenja 2, Bečej, kancelarija broj 7, šalter 2.

FORMULAR
JAVNI POZIV

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име