Opštinska komisija za dodelu stipendija raspisala je 20. novembra konkurs za dodelu 36 stipendija studentima sa prebivalištem na teritoriji opštine Bečej za školsku 2014/15. godinu. Konkurs je otvoren do 5. decembra, a o detaljima i načinu prijavljivanja pročitajte u nastavku.

 

K onkurs za dodelu stipendija studentima školske 2014/2015. godine

I

Raspisuje se konkurs za dodelu stipendija studentima sa prebivalištem na teritoriji opštine Bečej za školsku 2014/2015. godinu.

II

Konkurs se raspisuje za dodelu ukupno 36 stipendija. Na osnovu izveštaja Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Novi Sad ispostava Bečej utvrđeno je da na teritoriji opštine Bečej ne postoji izričita potreba za radnom snagom određenih struka visokih studija, tako da nema deficitarnih zanimanja.

III

Stipendiju mogu ostvariti studenti, pod uslovom:

– da su državljani Republike Srbije i da imaju prebivalište na teritoriji opštine Bečej,

-da su redovni studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija,

– da su redovni studenti koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije,

– da su prvi put upisani u tekućoj školskoj godini na godinu studija prvog ili drugog stepena ili da imaju prvi put upisan status apsolventa,

– da tokom studiranja nisu obnavljali godinu,

– da tokom studija imaju prosečnu ocenu najmanje 8

– da su studenti treće ili četvrte godine osnovnih akademskih studija, ili prve i druge godine master studija, ili da prvi put imaju status apsolventa na osnovnim akademskim studijama ili master studijama

IV

Stipendiju ne ostvaruje student:

– koji ima status apsolventa, a kome je istekao apsolventski staž, koji je u radnom odnosu,

– koji navrši 26 godina života odnosno 27 godina života, ako studije traju duže od osam semestara,

– koji koristi drugu stipendiju za koju se sredstva obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije ili drugu stipendiju koja se finansira iz budžeta Opštine Bečej

V Uz zahtev za dodelu stipendije prilažu se sledeći dokumenti:

1.popunjeni obrazac prijave izrađene od strane Komisije,

2.originalno uverenje o upisanom semestru odgovarajuće godine studija sa naznakom da se student finansira iz budžeta,

3.uverenje fakulteta o visini prosečne ocene tokom studija,

4.uverenje fakulteta da tokom studiranja nije obnavljao godinu

5. fotokopija lične karte studenta, odnosno očitanu ličnu kartu

6. uverenje za svakog člana domaćinstva koji se nalazi na redovnom školovanju izdato od nadležne ustanove

7. izjava studenta da nije korisnik druge stipendije koja se finansira iz budžeta koja se nalazi na samom obrascu prijave

Sva uverenja je potrebno predati u originalu ili overenoj fotokopiji.

 

VI

Stipendije će se isplaćivati u iznosu od 7.000 dinara u deset jednakih mesečnih rata, mesečno, najkasnije do 15-og u mesecu za prethodni mesec, i to za period oktobar—-juli.

VII

Kriterijumi za rangiranje, način bodovanja i donošenje odluke o dodeli stipendije regulisana su Odlukom o stipendiranju studenata sa prebivalištem na teritoriji opštine Bečej („Službeni list opštine Bečej“, broj 11/2012).

VIII

Korisnik stipendije zaključuje ugovor o stipendiranju sa predsednikom opštine. Ugovorom se regulišu međusobna prava i obaveze između davaoca stipendije i korisnika stipendije i isti se zaključkuje u roku od 15 dana od dana konačnosti rešenja o ostvarivanju prava na dodelu stipendije.

IX

Prijave za dodelu stipendija po ovom konkursu upućuju se Komisiji za dodelu stipendija, putem pisarnice Opštinske uprave opštine Bečej, Trg oslobođenja br. 2, Bečej, kancelarija broj 7, šalter 2. od 8 do 14 časova. Prijave se mogu podnositi u roku od 21.11. do 5.12.2014. godine.

 

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име