Skupština opštine Novi Bečej
Skupština opštine Novi Bečej

Predsednik Skupštine opštine Novi Bečej Mirjan Jakšić raspisao je 19. januara izbore za članove Saveta Mesne zajednice Bočar koji će se održati 19. februara.

-Komisija je juče donela obrasce, koje su neki već preuzeli, popunili i predali. Izbori će, prema odluci Saveta Mesne zajednice, biti održani na jednom izbornom mestu, u kancelariji Mesne zajednice Bočar. Pozivam sve građane Bočara da se prijave i da učestvuju u izborima i da sami određuju sudbinu daljeg života i napretka Bočara, rekao je predsednik novobečejske skupštine.

Izbori za članove Saveta Mesne zajednice Bočar svrstavaju se u građanske, što znači da učestvuju grupe građana i pojedinci, dok će političke stranke svakako biti uključene u aktivnosti, dodaje Jakšić.

-Poručio bih svim građanima Bočara da izađu na izbore, da se ne bi desilo da se neko posle žali. Svaki glas odlučuje, zato ne bi trebalo propustiit priliku. Ako neko misli da nešto dobro može da donese Bočaru, neka se prijavi, možda i pobedi i postane član Saveta Mesne zajednice, a samim tim će učestvovati u donošenju odluka i radu Mesne zajednice. U svakom slučaju, nadamo se boljem, zaključuje Jakšić.

Predsednik Skupštine opštine Novi Bečej doneo je i rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta Mesne zajednice Bočar, koju čine: Nikola Štrbac, Srđan Bešlin, Ozrenka Kapetanov, Dalibor Mijanović, Jelena Stojisavljević i Borica Draganov, dok je za sekretara Komisije izabrana Marica Bešlin, diplomirana pravnica.

Predstojeći izbori u Mesnoj zajednici u Bočaru prilika su da podsetimo teksta objavljenom na portalu MojBečej.rs u kom se nalaze neki od ključnih nalaza Državne revizorske institucije u vezi sa poslovanjem u 2015. godini jedne od mesnih zajednica novobečejske opštine – Mesne zajednice Novi Bečej. Poslovanje u 2015. godini ostale tri mesne zajednice novobečejske opštine nisu bile predmet kontrole DRI.

Podsetimo da se mesna zajednica u Novom Bečeju finansira iz samodoprinosa.

Dakle, pored poslovanja opštine Novi Bečej u 2015. godini, Državna revizorska institucija (DRI) je analizirala i finansije Mesne zajednice Novi Bečej.

U Izveštaju o reviziji sastavnih delova finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja, navodi se da je Mesna zajednica Novi Bečej u 2015. godini nepravilno stvorila obaveze u iznosu od najmanje 11.494.000 dinara, i to: u suprotnosti sa zakonskom regulativom platila je oko 10.610.000 dinara, preuzela je obavezu i platila rashode u iznosu od 466.000 dinara bez validne (verodostojne) dokumentacije i bez sprovedenog postupka javne nabavke nabavila dobra u iznosu od 418.000 dinara.

Nevladinim organizacijama MZ Novi Bečej dotirala je lane ukupno 5.656.000 dinara.
– U postupku revizije prezentovana je Informacija o utrošku sredstava mesnog samodoprinosa MZ Novi Bečej od kraja maja 2016. godine. U vezi sa tim šta će se finansirati od aktivnosti nosilaca društvenih delatnosti, u kom procentu pojedine vrste društvenih delatnosti učestvuju u raspodeli sredstava samodoprinosa u okviru 25 odsto opredeljenih sredstava samodoprinosa i u kom procentu pojedini nosioci društvenih delatnosti u okviru iste društvene delatnosti (sportske organizacije, ustanove ili udruženja) učestvuju u sredstvima samodoprinosa. Navedeno je da se preko Sportskog saveza sportskim organizacijama dostavljaju upitnici koje popunjavaju u vezi sa svojim potrebama iz sredstava samodoprinosa. Istovetna je situacija i sa udruženjima i njihovim finansiranjem iz samodoprinosa, navodi se u izveštaju DRI.

Mesna zajednica Novi Bečej prenela je sportskim omladinskim organizacijama 4.469.000 dinara, bez jasno utvrđenih kriterijuma i sprovedenog javnog konkursa, odnosno nije donela Pravilnik kojim se propisuje način raspodele sredstava sportskim omladinskim organizacijama.

Dalje, prenela je udruženjima 1.136.000 dinara, bez jasno utvrđenih kriterijuma i sprovedenog javnog konkursa, odnosno ni tu nije donela Pravilnik kojim se propisuje način raspodele sredstava udruženjima. Pored toga, na osnovu tabelarnog pregleda koji je dostavljen državnim revizorima, utvrđeno je da prenos sredstava za dotacije u iznosu od 369.000 dinara nije opravdan dokumentacijom.
Ovim je Mesna zajednica, prema navodima DRI-a, učinila suprotno Zakonu o sportu, Zakonu o udruženjima i Zakonu o budžetskom sistemu.

-Ukoliko Mesna zajednica Novi Bečej rashode za dotacije ne planira i ne izvršava u skladu sa svojim nadležnostima postoji rizik od nenadležnog obavljanja polova. Ukoliko se obaveze ne preuzimaju i rashodi i izdaci ne izvršavaju na osnovu validnih računovodstvenih isprava, postoji rizik od nenamenskog korišćenja sredstava, navode iz DRI.

S tim u vezi državni revizori preporučuju odgovornim licima Mesne zajednice Novi Bečej sledeće: da rashode za dotacije planiraju i izvršavaju u skladu sa svojim nadležnostima, kao i da preuzimaju obaveze i izvršavaju rashode i izdatke na osnovu validnih računovodstvenih isprava.

Članovima upravnih, nadzornih odbora i komisija novobečejske mesne zajednice prošle godine je isplaćeno 933.000 dinara. To su naknade za prisustvo sednicama Saveta Mesne zajednice Novi Bečej (16 članova Saveta) sa pripadajućim porezima i socijalnim doprinosima. Pravo na naknadu za prisustvo sednicama Saveta Mesne zajednice uređeno je odlukom od sredine januara 2015. godine.

Mesna zajednica Novi Bečej platila je 2015. godine reprezentaciju 217.000 dinara, bez prethodno preuzete obaveze zaključivanjem ugovora i nije pružen dokaz o tome da je obezbeđena konkurencija i da ugovorena cena nije veća od uporedive tržišne cene, što je suprotno odredbi člana 39. stav 3. Zakona o javnim nabavkama, piše u izveštaju DRI-a, na taj način postupljeno je suprotno i članu 56. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu.
Sve dotacije i davanja klubovima i udruženjima iz budžeta lokalnih samouprava, pa i mesnih zajednica koje se finansiraju iz samodoprinosa, moraju biti u skladu sa zakonima i prema kriterijumima, kaže Dragomir Pop – Mitić iz Koalicije za nadzor javnih finansija.

–U najboljem interesu građana, u skladu sa određenim kriterijumima, jasnim procedurama i odlukom stručne komisije, treba da se uredi trošenje javnog novca, u ovom slučaju samodoprinosa. Javna sredstva su sredstva građana bez obzira da li je to mesna zajednica, opština, neko ministarstvo ili republički budžet i prema tim sredstvima se treba ponašati odgovorno, poštujući potrebe građana i zakonske odredbe kojima se reguliše ova oblast, kaže Pop – Mitić iz Koalicije za nadzor javnih finansija.

Mesna zajednica Novi Bečej je jedna od četiri mesne zajednice koje se nalaze na teritoriji opštine Novi Bečej i pripada Srednje-banatskom okrugu.

U naselju Novi Bečej živi 11.534 punoletna stanovnika, a prosečna starost stanovništva iznosi 39,9 godina. U naselju ima 5.127 domaćinstava, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 2,75. Mesna zajednica Novi Bečej je interesna, demokratska, nestranačka zajednica građana i njihovih udruženja u kojoj građani zadovoljavaju svoje zajedničke potrebe koje sami utvrde, za područje naseljenog mesta Novi Bečej. Statutom se uređuju pitanja obrazovanja, organizacije i načina obavljanja poslova u Mesnoj zajednici, sredstva Mesne zajednice i način raspolaganja kao i druga pitanja od značaja za rad i funkcionisanje Mesne zajednice.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име