Reformatorsko-evangelistička crkva u Starom Bečeju sagrađena je 1896. godine uz pomoć tadašnjeg austrijskog cara Franca II Jozefa. Jedan od važnijih donatora bio je i vlasnik pivare Nandor Gerber. Crkva je jednobrodna sa polukružnom apsidom i postavljena je na regulacionoj liniji ulice. Pročelje je simetrično rešeno. Vertikalna podela je izvedena sa četiri pilastra koja fasadu dele na tri polja. U sredini se nalazi glavni ulaz koji se u gornjem delu polukružno završava. Sa obe strane ulaza se nalazi po jedan prozor, takođe lučno završen. Horizontalna podela je izvršena soklom i isturenim profilisanim vencem iznad koga se uzdiže zvonik. U zoni zabata se nalazi okulus sa okvirom koji imitira kamene kvadere u malterskoj plastici. Na svakoj strani zvonika se nalazi po jedan prozor sa nišom u vidu lunete u gornjem delu. Plastična dekoracija u formi luka iznad prozora, takođe oponaša kamene kvadere, a na isti način su izvedeni i pilastri na zvoniku. Zidani deo je završen masivnim profilisanim vencem, a kapa u vidu osmougaone piramide, pokrivena je limom.

Bočne fasade su horizontalno podeljene soklom i profilisanim potkrovnim vencem. Vetikalna podela je izvedena sa po pet pilastara koji fasade dele na četiri polja. U središnjim poljima su dva veća prozorska otvora, polukružno završena, a u bočnim po jedan manji i jedan slepi prozor istog oblika. Ispod slepog prozora, na obe bočne fasade, nalaze se po jedna ulazna vrata u crkvu. Prozorski otvori većih dimenzija dekorisani su imitacijom kamenih kvadera u formi luka.

Na oltarskoj apsidi se nalaze dva simetrično postavljena prozora, takođe sa lučnim završetkom u gornjem delu. Krov crkve je pokriven limom. Unutrašnjost se sastoji iz ulaznog dela, iznad koga je hor, naosa i oltarskog prostora. Tavanica je izrađena u formi „lažnog svoda“. Enterijer je izveden bez mnogo dekorativnih detalja i okrečen u belo, u duhu protestantske tradicije. Na bočnim zidovima se nalaze pilastri i protežu se do profilisanog venca koji odvaja zidove od tavanice. Oltar je izveden u vidu portika sa dva dorska stuba i dva polustuba. Nad stubovima se nalazi arhitrav sa profilisanim vencem, i friz sa pravougaonim poljima i šestokrakom zvezdom u sredini. Oltarska konstrukcija je završena timpanonom čije su ivice profilisane i dekorisane zupčastim nizovima. U centralnom delu oltara nalazi se slika sa predstavom Hrista. Levo od oltara na uglu bočnog i apsidalnog zida, nalazi se uzdignuta predikaonica do koje se dolazi zidanim stepenicama.

Reformatorsko-evangelistička crkva i pored skromnih dimenzija i nepretenciozne plastične dekoracije na fasadama, nosi stilske karakteristike epohe istorizma. Na ovom objektu se mogu uočiti simplifikovani odjeci medievalne arhitekture odnosno neoromanike i neogotike interpretirane u romantičarskom duhu. Osim arhitektonske vrednosti, poseduje i istorijsku vrednost kao svedočanstvo o multietničkom i multikonfesionalnom kulturnom nasleđu Bečeja. Zaštićena je kao spomenik kulture rešenjem 01-67/12-76 i kao deo prostorne kulturno-istorijske celine Staro jezgro Bečeja rešenjem br. 01-67/1 iz 1976. godine. Prostorna kulturno-istorijska celina je kategorisana kao kulturno dobro od velikog značaja. 

 

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име