Prekršajni sud u Zrenjaninu proglasio je odgovornim bivšeg direktora Turističke organizacije opštine Novi Bečej Nemanju Vaskovića zbog toga što je tokom 2015. godine prekršio Zakon o budžetskom sistemu i Zakon i javnim nabavkama. Bivši direktor turističke organizacije Novi Bečej plaćao je ugostiteljske usluge, restorane, hotelski smeštaj, usluge knjigovodstva, angažovao radnike, sve mimo propisa, a sud ga je osudio na novčanu kaznu u iznosu od 25.000 dinara, što je 80 puta manje od maksimalno moguće novčane kazne u iznosu od dva miliona dinara.

Postupak pred zrenjaninskim prekršajnim sudom u odeljenju u Novom Bečeju vođen je zbog prijave Državne revizorske institucije (DRI) koja je utvrdila brojne nepravilnosti u poslovanju i finansijama u opštini Novi Bečej tokom 2015. godine, o čemu smo pisali, kao i kod Turističke organizacije opštine Novi Bečej koju je prošle godine takođe kontrolisala.

Podsetimo na to da je Državna revizorska institucija, o čemu smo ranije izveštavali, zbog nepravilnosti u poslovanju novobečejske opštine u 2015. godini podnela ukupno šest prekršajnih i jednu krivičnu prijavu. S tim u vezi, jedino je okončan postupak protiv Vaskovića, dok su preostali postupci u toku. Državni revizori su krivičnu prijavu podneli protiv tadašnjeg predsednika opštine Novi Bečej Saše Šućurovića, a protiv njega se vodi i jedan prekršajni postupak, dok se ostali postupci vode protiv četiri predsednika saveta mesnih zajednica u opštini Novi Bečej. Prema navodima javnog tužioca u Bečeju od sredine ovog meseca, u Osnovnom javnom tužilaštvu u Bečeju formiran je predmet protiv Saše Šućurovića zbog krivičnog dela nenamensko korišćenje budžetskih sredstava iz člana 362/a Krivičnog zakonika.

Šta se stavljalo na teret Vaskoviću

Državna revizorska institucija je u kontroli poslovanja i finansija Turističke organizacije utvrdila da je u 2015. godine Vasković uradio sledeće: „na teret konsolidovanog računa trezora opštine Novi Bečej izvršio rashod za računovodstvene usluge u iznosu od 315.000 dinara, na osnovu Ugovora o pružanju računovodstvenih usluga zaključenog 15.01.2015. godine i Aneksa ugovora o pružanju računovodstvenih usluga zaključenog dana 1.10.2015. godine sa DOO „Averi“ iz Novog Sada, a da prilikom nabavke usluga nije obezbedio konkurenciju niti dokaz da ugovorena cena nije veća od uporedive tržišne cene, protivno članu 39. stav 3. Zakona o javnim nabavkama; izvršio rashod za obavljanje administrativnih poslova domara i spremanja prostorija u „Glavaševoj kući“ u iznosu od 520.378 dinara, na osnovu ugovora o delu zaključenog sa tri lica tokom 2015. godine, iako je obavljanje navedenih poslova sistematizovano Pravillnikom o unutrašnjoj sistematizaciji radnih mesta Turističke organizacije opštine Novi Bečej, te obavljanje tih poslova nije van delatnosti Turističke organizacije, što je protivno odredbi člana 199. Zakona o radu; za ugostiteljske usluge hrane i pića i usluge prenoćišta platio 736.642 dinara, bez prethodno preuzete obaveze zaključivanjem ugovora, protivno odredbi člana 56. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu i bez sprovedenog postupka javne nabavke, a da za to nisu ispunjeni uslovi propisani članom 7. i 39. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, odnosno navedene nabavke ne spadaju u nabavke na gde se ne primenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama, a vrednost nabavki je veća od 500.000 dinara;  ugostiteljske usluge i nabavku dobara korišćenih za potrebe reprezentacije platio u iznosu od 557.879 dinara, bez prethodno preuzete obaveze zaključivanjem ugovora, protivno odredbi člana 56. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu i bez sprovedenog postupka javne nabavke, a da za to nisu ispunjeni uslovi propisani članom 7. i 39. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, odnosno navedene nabavke ne spadaju u nabavke na koje se ne primenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama, a vrednost nabavki je veća od 500.000 dinara; za pripremu i plan aktivnosti marketinga i promocija u iznosu od platio 95.700 dinara, na osnovu računa od 29. januara 2015. godine, izdat od „Medija poslovi“ DOO Šabac, bez prethodno preuzete obaveze zaključivanja ugovora, protivno odredbi člana 56. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu, a da prilikom nabavke usluga nije obezbedio konkurenciju niti dokaz da ugovorena cena nije veća od uporedive tržišne cene protivno članu 39. stav 3. Zakona o javnim nabavkama.

Nepoštovanje zakona o javnim nabavkama: Samo nastavio praksu lokalne samouprave

U svoju odbranu, Vasković je sudu, između ostalog, rekao da što se tiče plaćanja ugostiteljskih usluga od 736.642 dinara, a da prethodno nije zaključio ugovor za sve preuzete obaveze i bez sprovedenog postupka javne nabavke, da je samo nastavio praksu koja je je postojala kada je reč o nabavkama ugostiteljskih usluga. On je kazao da smatra da, s obzirom na aktivnosti Turističke organizacije i njene delatnosti u vezi sa promocijom širom zemlje i u inostranstvu kao i organizovanju raznih manifestacija u opštini sa učesnicima iz zemlje i inostranstva za koje do poslednjeg dana ne mogu da znaju tačan broj učesnika i gostiju,  nije bilo moguće unapred predvideti koju će vrsti i u kom obimu ugostiteljske usluge koristiti za svaku od promocija i manifestacija da bi na taj način raspisivali javne nabavke.

Prema njegovim navodima iz sudske dokumentacije, u lokalnoj samoupravi, prilikom nabavke ugostiteljskih usluga bez sprovođenja postupka javne nabavke, nadležni su se pozivali na neke odredbe Zakona o javnim nabavkama koje su dopuštale ovakav vid nabavke usluga, međutim on nije siguran da je to tačno, prihvatio je njihovo tumačenje.

U vezi sa optužbama da je mimo zakona plaćao knjigovdstvene usluge, Vasković je sudu rekao da su svi korisnici budžetskih sredstava u opštini koristili usluge navedene agencije, pa je smatrao da treba da poštuje odluku ljudi koji su ga su imenovali i postavili i da u tom smisli sledi usmene instrukcije u pogledu angažovanja agencije.

Nemanja Vasković
Nemanja Vasković

Sud je odlučio da je Vasković time postupio suprotno odredbi član 56. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu, čime je počinio prekršaj iz član 103. stav 1. tačka 4. Zakona o budžetskom sistemu, u produženom trajanju, te se na osnovu istog propisa osuđuje na novčanu kaznu u od 25.000 dinara.

U obrazloženju sudske presude je navedeno: nesumnjivo proizilazi da se u radnjama okrivljenog stiču sva bitna subjektivna i objektivna obeležja bića prekršaja iz člana 103. st. 1 tačka 4. Zakona o budžetskom sistemu, za koje je okrivljeni oglašen odgovornim i kažnjem novčanom kaznom. U navedenoj kaznenoj odredbi propisano je da će se novčanom kazno od 10.000 do 2.000.000 dinara kazniti odgovorno lice korisnika budžetskih sredstava, ako ne poštuje odredbe člana 49. – 61, člana 71. i 72. stav 1, ovog zakona u postupku izvršenja budžeta.

Prilikom odmeravanja kazne okrivljenom, sud je uzeo u obzir sve okolnosti koje utiču na vrstu i visinu kazne koju propisuje član 42. Zakona o prekršajima, a naročito težinu i posledicu prekršaja, okolnosti pod kojima je prekršaj učinjen, stepen odgovornosti počinioca, raniju osuđivanost, lične prilike učionioca i držanje učinioca posle učinjenog prekršaja. Kao olakšavajuću okolnost je okrivljenom, sud je cenio njegove lične i imovinske prilike, da je nezaposlen, da ga izdržavaju roditelji, da je oženjen, otac jednog maloletnog deteta i činjenicu da do sada nije kažnjavan za ovakve i slične prekršaje.

U presudi sudskog postupka koji je vodila sudija Ružica Sudarski je navedeno da je novčana kazna adekvatna težini učinjenog prekršaja i stepenu odgovornosti okrivljenog, tako da će ona uticati na okrivljenog da ubuduće ne čini ovakve i slične prekršaje, a na ostale građane da poštuju pravni poredak.

Bečejsko udruženje mladih je okviru projekta „Ka transparentnijoj i odgovornijoj javnoj upravi na lokalnom nivou” u saradnji sa Centrom za evropske politike, a uz podršku Evropske unije i Kraljevine Holandije sprovodilo analizu javnih nabavki. Objavljeni sadržaj je odgovornost BUM-a i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije i Kraljevine Holandije.

1 KOMENTAR

  1. Kada tužilaštvo i policija slučajno sprovedu svoj deo posla do kraja tu je onda sud da donese presudu koja još više podstiče korupciju!

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име