Rodna ravnopravnost su jednake šanse i mogućnosti za kvalitetan život oba pola, bez obzira na sve razlike među njima rečeno je na jednoj fokus grupi u jednoj vojvođanskoj opštini srednje veličine kojoj je autorka ovog teksta prisustvovala.

Mladi su rekli, tačnije, istakli da je rodna ravnopravnost svakako i jednakost u platama, jednakost u obrazovanju, sportu, društvenom životu.

Rečeno je i da rodna ravnopravnost se reflektuje pozitivno na oba pola i svi imaju koristi o poštovanja principa rodne ravnopravnosti. Uz to, rodna ravnopravnost je prevazilaženje tradicije i zastarelih shvatanja da žene ne mogu da rade određene poslove, da ne mogu da razvijaju veštine kao muškarci, da ne mogu da zastupaju i predstavljaju interese oba pola i čitavog društva.

Na pitanje Kako se lokalna samouprava odnosi prema politici rodne jednakosti i ko je zadužen za ovu politiku i na koji način nizali su se odgovori i bilo je jasno da je grupa od 12 prisutnih, mešovita po starosti, obrazovanju, polu i drugim karakteristikama, vrlo upućena u lokalne prilike.

Odgovor na ovo pitanje, rekli su, nalazi se u budžetu, odnosno u činjenici da je osnovni instrument neke javne politike budžet. U budžetu nema eksplicitno opredeljenih stavki za unapređenje rodne ravnopravnosti. Čak ni LAP za rodnu ravnopravnost, usvojen u septembru 2023. godine, nije budžetiran. Postoji potpisana povelja o rodnoj ravnopravnosti, komisija za rodnu ravnopravnost, savet za rodnu ravnopravnost, lice za sprovođenju rodne ravnopravnosti u Opštinskoj upravi Bečej, rađeno je pred kraj godine na budžetiranju novog lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost, ali nije ušao sastav budžeta, ali dva tela pomenuta rade samo formalno, članice i članovi nisu senzibilisani, niti obučeni za principe rodne ravnopravnosti, pa ni rodno – odgovornog budžetiranja.

Na red je došlo i pitanje šta je to rodno odgovorno budžetiranje i koliko je ovaj alat primenjen na nivou opštine.

-ROB se ne primenjuje u punom kapacitetu i punom značenju, iako je opština Bečej prepoznata generalno kao primer dobre prakse među drugim opštinama pogotovo zbog akcije „Budžet po meri građana – I ti se pitaš“, iniciran od Bečejskog udruženja mladih, gde je fokus na unapređenju participacije građana pri kreiranju budžeta, a akcenat je poslednjih godina stavljen na povećanje broja žena i mladih koji učestvuju u tom procesu, uključujući seoske sredine. Potrebno je osvestiti donosioce odluka da je važno pravilno primenjivati ovaj koncept, zaključak je ispitanika.

Na pitanje Šta našoj zajednici najviše smeta ili nedostaje pa da imamo rodno odgovorne politike i rodno odgovorni budžet dobijen je odgovor – Analitički pristup rešavanju problema, obučavanje i edukacija donosilaca odluka, evidentno je nedostatak adekvatnih kadrova/zaposlenih u opštinskoj upravi.

Slična anketa sprovedena je širom Srbije i odgovori se  ne razlikuju mnogo.

Državni revizori, nakon revizije svrsishodnosti – „Da bi se uvođenju rodno odgovornog budžetiranja (ROB-a) pružila adekvatna podrška, potrebno je da se ROB integriše u sve faze budžetskog procesa, što uključuje i pripremu prioritetnih oblasti finansiranja. Dodatno, neophodno je dalje unaprediti informacioni sistem na nacionalnom nivou kako bi se olakšala i ubrzala konsolidacija ROB-a u predlozima budžeta, usvojenom budžetu i u izveštajima o učinku. Na nivou Autonomne Pokrajine Vojvodine informacioni sistem je unapređen. Podaci o primeni na lokalnom nivou su nepotpuni i zaključuje se da se na lokalnom nivou znatno kasnije krenulo sa primenom. Stoga je jedan broj JLS započeo primenu ROB-a, ali značajan broj JLS još ne primenjuje ROB. Takođe, JLS nemaju dovoljno izgrađene kapacitete za rodno odgovorno planiranje i budžetiranje.“

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име