Arhivska fotografija
Arhivska fotografija

Sednica Skupštine opštine Bečej zakazana je za petak 29. novembar. Odbornici će se sastati po 17. put, a na dnevnom redu se nalaze samo dve tačke, ali ni dalje nema tačke razrešenja Borisa Obradovića sa mesta odbornika, koji se imenovanjem za pomoćnika predsednika opštine Bečej nalazi u sukobu interesa.

Zanimljivo je da se na dnevnom redu sedamnaeste sednice Skupštine opštine Bečej ne nalazi tačka razrešenja odbornika sa liste LDP – Preokret za Bečej, Borisa Obradovića, koga je od 1. novembra predsednik opštine Bečej Vuk Radojević imenovao za pomoćnika, tj. primio ga u radni odnos, te je ta tačka morala biti još na šesnaestoj sednici Skupštine, jer se odbornik nalazi u direktnom sukobu interesa.

Pitali smo predsednika skupštine opštine Bečej Petera Knezija da nam pojasni kako je moguće da neko bude istovremeno i odbornik i pomoćnik predsednika i zašto se na dnevnom redu 16. sednice Skupštine opštine Bečej nije našla tačka razrešenja Borisa Obradovića sa mesta odbornika, te nam je on rekao da do dana zakazivanja sednice skupštinskoj službi nije dostavljen predlog za razrešenje, niti je podneta usmena ili pismena ostavka od strane samog odbornika, pa samim tim i nije mogao biti unet u predlog dnevnog reda sednice. Zbog čega je tako, nije objašnjeno.

Zakon o lokalnoj samoupravi u članu 30 kaže da odbornik ne može biti zaposleni u opštinskoj upravi i lice koje se imenuje, odnosno postavlja skupština opštine, a ako zaposleni u opštinskoj upravi bude izabran za odbornika, prava i obaveze po osnovu rada miruju dok traje njegov odbornički mandat. Takođe navodi da propisi kojima se uređuje sprečavanje sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija, ne isključuju primene odredaba ovog Zakona o poslovima koji su određeni kao nespojivi sa funkcijom odbornika skupštine opštine. Iz ovih odredbi je jasno da je predsednik opštine imenovanjem odbornika prekšio Zakon o lokalnoj samoupravi, jer odbornika nije smeo postaviti za pomoćnika sa radnim odnosom u opštinskoj upravi. Član 58 Zakona o lokalnoj samoupravi predviđa da „Pomoćnike predsednika opštine postavlja i razrešava predsednik opštine“. Ukoliko bi Obradović bio zaposlen u opštinskoj upravi pa naknadno bio izabran za odbornika, tada bi mu radni odnos mirovao. Ovde je međutim predsednik opštine postupio direktno suprotno onome što u članu 30 Zakona piše, jer je zaposlio u opštinskoj upravi nekoga za koga to Zakon izričito zabranjuje.

Agencija za borbu protiv korupcije je formirala predmet pod brojem 014-07-00-01731/2013-11 i vodi postupak radi utvrđivanja povrede odredaba Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije protiv Borisa Obradovića, te ćemo po okončanju postupka saznati kakav će biti konačni rasplet ove situacije.

Takođe se postavlja pitanje kako će te odluke sprovesti Izborna komisija, jer još od februara ne postoji predsednik iste, već samo njegov zamenik koji zamenjuje predsednika kada je ovaj sprečen, ali predsednik ne postoji, te se postavlja pitanje pravne valjanosti svih radnji Izborne komisije još od februara.

Na sutrašnjoj sednici odbornici će se izjašnjavati samo po pitanju jedne tačke. Naime, lokalni parlament će glasati o predlogu Odluke o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju opštine Bečej, budući da je druga tačka na dnevnom redu konstatovanje prestanka dužnosti člana upravnog odbora Gradskog muzeja Bečej, odnosno ostavka Dušana Ivetića. Odlukom, jedini akt o kom će se odbornici izjašnjavati sutra, određuju se: stope za obračun poreza na imovinu za obveznika koji vodi poslovne knjige i za obveznika koji ne vodi poslovne knjige; zone, sa naznakom zone koja se smatra najopremljenijom na teritoriji opštine Bečej; koeficijentima za utvrđivanje osnovice poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige u slučaju iz člana 6. stav 8. Zakona o porezima na imovinu; stopa amortizacije na vrednost nepokretnosti koja je predmet poreza na imovinu za obveznika koji ne vodi poslovne knjige. Njene odredbe, ukoliko je odbornici podrže, počeće da se primenjuju od 1. januara 2014. godine.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име