Budžeti opština i gradova u Potiskom regionu prilično su skromni u odnosu na sredine koje su više naseljene i koje su industrijski centri. Ovom prilikom analiziramo budžet opštine Senta i budžet opštine Čoka. Ove dve opštine objavile su Vodič kroz građanski budžet, što ne rade sve opštine.

Za ove dve opštine karakteristično je da su izgubile dosta stanovništa što automatski može da znači da su i prihodi niži. Poređenja radi, budžet Sente je za trećinu manji od bečejskog, a budžet Čoke je jedva trećina planiranog budžeta opštine Bečej.

Bez obzira na količinu, novac se mora raspodeliti na način da se obavljajuju osnovne funkcije i pružaju usluge građanima.

Krenimo redom.

Opština Senta – Struktura planiranih prihoda i primanja za 2022. godinu

kupni budžetski prihodi i primanja (ukupan budžet opštine) je bio 953.590.452,00 dinara, a od toga: Prihodi od poreza 621.941.401,00 dinara, Transferi 104.511.200,00 dinara, Drugi prihodi 137.091.000,00 dinara, Primanja od prodaje nefinansijske imovine 17.000.000,00 dinara, Preneta sredstva iz ranijih godina 73.046.851,00 dinara. Dakle, budžet se u odnosu od 65 odsto puni poreskim prihodima. Rashodi za zaposlene iznose 305.722.704,00 dinara, Socijalna pomoć košta opštinu 18.600.000,00 dinara, a subvencije 29.500.000,00 dinara.

Najvažniji kapitalni projekti izdvojeni za 2022. godinu su: Projektovanje i izgradnja dečjeg igrališta 5.000.000,00, Sanacija gradskog bazena 3.000.000,00, Rekonstrukcija i prenamena male Sinagoge 15.700.000,00, Izrada projektne dokumentacije za sanaciju zgrade Osnovna Škola Stevan Sremac u Senti 2.530.000,00, Kupovina nekretnine – bivši Stilos 13.500.000,00, Kupovina nekretnine za SKC Stevan Sremac 3.000.000,00 i projekat Neizgrađeni deo biciklističke staze na Tornjoškom putu 1.500.000,00.

Opština Čoka

Odlukom o budžetu opštine Čoka za 2023. godinu planirana su sredstva iz budžeta opštine u iznosu od 484.028.877,00 dinara, preneta sredstva iz ranijih godina u iznosu od 54.066.271,00 dinara i sredstva iz ostalih izvora u iznosu od 55.038.580,00 dinara.
Roditeljski dinar – nešto nesvakidašnje za budžet, pominje se u iznosu od 430.000,00 dinara. Tu su i Sredstva iz budžeta opštine 484.028.877,00, Preneta sredstva iz ranijih godina 54.066.271,00, Sredstva iz ostalih izvora 55.038.580,00 dinara.
Što se rashoda tiče za zaposlene oni su planirani u iznosu od 131.923.084,00 dinara.

Kapitalne investicije u narednog godini tiče one su sledeće: Izgradnja zelene pijace u Padeju 42.500.000, Izgradnja dečjih igrališta, 15.000.000, Кapitalno održavanje zgrada i drugih objekata 8.500.000 dinara, Nabavka poljoprivrednog zemljišta 500.000 i Izgradnja parkinga 500.000 dinara.

 

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име