Odbornici Skupštine opštine Bečej usvojili su danas na 5. sednici rekordnih 48 akata koliko ih je bilo na dnevnom redu.

Sednica je, zbog epidemiološke situacije, održana u sali Mađarskog kulturnog društva „Petefi Šandor“, gde su se odbornici i skupštinska služba zadržali nešto više od sat vremena. Današnju sednicu je propustilo 12 odbornika, odnosno jedna trećina.

Prisutni odbornici jednoglasno su i bez rasprave, usvojili sve tačke sa dnevnog reda. Tako je propušteno da se sa govornice čuju obrazloženja, kako izvestilaca, tako i radnih tela, ali i odbornika, o tome o čemu se glasalo. A glasalo se o finansijskim dokumentima bečejskih ustanova, kao i o godišnjim izveštajima za 2019. godinu Javnog preduzeća „Vodokanal“, „Komunalac“ i „Potisje“.

Predsednik Skupštine opštine Bečej Igor Kiš izvestio je tom prilikom da će sutra održati konferencije za novinare povodom 100 dana od novog saziva skupštine.

Novi odbornici su Aleksandra Rajić (lista SNS-a) i Nemanja Karapandžić (lista SPS-a), umesto Milana Onjina (imenovan za direktora Turističke organizacije opštine Bečej), odnosno Tamare Živkov – Aksin, budući da su oboje podneli ostavke.

 

Dnevni red 5. sednice

 1. Donošenje Rešenja o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bečej
 2. Donošenje Rešenja o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Bečej,
 3. Donošenje Odluke o drugim izmenama i dopunama Odluke o opštinskom pravobranilaštvu opštine Bečej
 4. Donošenje Odluke o prihvatanju udela bez naknade u kapitalu FULL PROTECT d.o.o. Beograd
 5. Donošenje Rešenja o konstatovanju prestanka funkcije člana Upravnog odbora Turističke organizacije Bečej (Nataša Brankov)
 6. Donošenje Rešenja o konstatovanju prestanka funkcije člana Upravnog odbora Turističke organizacije Bečej (Zorica Đumić)
 7. Donošenja Pešenja o imenovanju člana upravnog odbora Turističke organizacije Bečej iz reda predstavnika zaposlenih (Aleksandra Vračarić)
 8. Donošenja Rešenja o imenovanju člana upravnog odbora Turističke organizacije Bečej(Irina Kuzmanović i Damir Radulović)
 9. Donošenja Rešenja o imenovanju predsednika Upravnog odbora Turističke organizacije Bečej
 10. Donošenja Rešenja o imenovaanju člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Bečej iz reda predstavnika zaposlenih (Aleksandra Vrekić)
 11. Donošenja Rešenja o imenovanju člana nadzornog odbora Turističke organizacije Bečej (Nataša Brankov)
 12. Donošenje Rešenja o razrešenju predsednika, članove i sekretara Izborne komisije opštine Bečej i njihovih zamenika
 13. Donošenje Rešenja o imenovanju predsednika, članove i sekretara Izborne komisije opštine Bečej i njihovih zamenika
 14. Donošenje Rešenja o obrazovanju Komisije za spomenike opštine Bečej
 15. Donašenje Rešenja o obrazovanju Komisije za određivanje naziva ulica i trgova
 16. Donošenje Rešenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora ŠOSO „Bratstvo“ Bečej
 17. Donošenje Pešenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora Tehničke škole Bečej
 18. Donošenje Rešenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora Osnovne škole „Petefi Šandor“ Bečej
 19. donošenje Rešenja o razrešenju i imenovanju člama školskog odbora Osnovne škole „Svetozar Marković“ Bačko Gradište
 20. DonošenjeRešenja o raэrešenju i imenovanju člana školskog odbora Osnovne škole „Sever Đurkić“ Bečej
 21. Donošenje Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta javne svojine opštine Bečej
 22. Donošenje Rešenja o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta javne svojine opštine Bečej neposrednom pogodbom radi ispravke granica susednih parcela(parcela br. 2210 KO Bečej i 2220 KO Bečej)
 23. Donošenje Rešenja o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta javne svojine opštine Bečej (parcela br. 3085/41 KO Bečej)
 24. Donošenje Rešenja o pribavljanju nepokretnosti javne svojine opštine Bečej (parcela br. 3559/2 KO Bečej)
 25. Donošenje Rešenja o pokretanju popupka otuđenja građevinskog zemljišta javne svojine opštine Bečej neposrednom pogodbom radi ispravke granica susednih parcela (parcela br. 5456 KO Bečej i 5451 KO Bečej)
 26. Donošenje Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta javne svojine opštine Bečej (parcela br. 8090 KO Bečej i 5672/1 KO Bečej)
 27. Donošenje Rešenja o otuđenja građevinskog zemljišta javne svojine opštine Bečej (parcela br. 7844 KO Bečej i 7853/3 KO Bečej)
 28. Donošenje Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta javne svojine opštine Bečej (parcela br. 26601/1 KO Bečej i 25131 KO Bečej)
 29. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Prve izmene Finansijskog plana Ustanove za sportsku i kulturnu aktivnost omladine Bečej „Đorđe Predin – Badža“ za 2020. godinu
 30. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Druge izmene Finansijskog plana Ustanove эa sportsku i kulturnu aktivnost omladine Bečej „Đorđe Predin – Badža“ za 2020. godinu
 31. Donošenje Rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju Ustanove za sportsku i kulturnu aktivnost omladine Bečej „Đorđe Predin – Badža“ za 2019. godinu
 32. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na izmene Finansijskog plana Narodne biblioteke Bečej za 2020. godinu
 33. Donošenje Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanja sa godišnjim finansijskim izveštajem JP „Komunalac“ Bečej za 2019. godinu
 34. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na odluku nadzornog odbora JP „Komunalac“ Bečej o raspodeli dobiti po redovnom finansijskom izveštaju za 2019. godinu
 35. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Prve izmene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća „Komunalac“ Bečej za 2020. godinu
 36. Donošenja Rešenja o davanju saglasnosti na Prve izmene i dopune Posebnog programa korišćenja sredstava iz budžeta opštine Bečej za JP „Komunalac“ Bečej za 2020. godinu
 37. Donošenje Rešenja o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Centra za socijalni rad Bečej za 2019. godinu
 38. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada Centra za socijalni rad Bečej za 2020. godinu
 39. Donošenja Rešenja o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Finansijskog plana Centra za socijalni rad Bečej za 2020. godinu
 40. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji plan vaspitno-obrazovnog rada Predškolske ustanove „Labud Pejović“ Bečej za 2020/2021. godinu
 41. Donošenje Rešenja o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije programa poslovanja sa finansijskim izveštajem JP „Vodokanal“ Bečej za 2019. godinu
 42. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku nadzornog odbora JP „Vodokanal“ Bečej o raspodeli dobiti po finansijskom planu za 2019. godinu
 43. Donošenje Rešenja o usvajanju izveštaja o poslovanju „Potisje-Bečej“ d.o.o. za komunalne usluge Bečej u 2019. godini
 44. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku skupštine društva „Potisje – Bečej“ d.o.o. za komunalne usluge Bečej o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2019. godinu
 45. Donošenje Rešenja o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu i poslovanju Istorijijskog arhiva u Senti za 2019. godinu
 46. Donošenje Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem Gradskog pozorišta Bečej za 2019. godinu
 47. Donošenje Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem Gradskog muzeja Bečej za 2019. godinu

48. Donošenje Odluke o usvajanju Početnog likvidacionog izveštaja„ Link-FTO“ d.o.o. Bečej u likvidaciji.

 

Sadržaj je kreiran u okviru projekta „Vladavina prava pod lupom: Ka većem ostvarivanju prava građana opštine Bečej” koji je sufinansiran iz budžeta opštine Bečej. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

4 KOMENTARA

 1. Za tu brzinsku predstavu o laznoj demokratiji nisu se ni trebali sastajati! Lepo odma nek upišu USVOJENO! i da više ne prave cirkus!

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име