Skupština opštine Bečej 5. novembra zasedala je 31. put u aktuelnom sazivu.

Pogledajte snimak sednice.

Dnevni red:

 1. Odluka o trećem rebalansu budžeta opštine Bečej za 2022. godinu
 2. Odluka o izmenama i dopunama odluкe o opštinsкoj upravi opštine Bečej
 3. Odluka o izmenama i dopunama odluke o stipendiranju studenata sa prebivalištem na teritoriji opštine Bečej
 4. Odluka o utvrđivanju prosečne cene кvadratnog metra nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji opštine Bečej
 5. Rešenje o usvajanju Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana vaspitno – obrazovnog rada Predškolske ustanove „Labud Pejović“ Bečej za radnu 2021/2022. godinu
 6. Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan vaspitno – obrazovnog rada Predškolske ustanove „Labud Pejović“ Bečej za radnu 2022/2023 godinu
 7. Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena „Bečej“ i naseljenih mesta koji čine teritoriju opštine Bečej na ambalaži konditorskih proizvoda „Sweetsystem“
 8. Rešenje o stavljanju van snage u delu Rešenja o davanju saglasnosti na odluku upravnog odbora Ustanove za sportsku i kulturnu aktivnost omladine Bečej „Đorđe Predin-Badža“ o promeni naziva i delatnosti ustanove
 9. Rešenje o davanju saglasnosti na odluku upravnog odbora Ustanove za sportsku i kulturnu aktivnost omladine Bečej „Đorđe Predin – Badža“ o promeni poslovnog imena
 10. Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta, broj 1350 KO Bačko Petrovo Selo i broj 1329/2 KO Bačko Petrovo Selo
 11. Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta, parcela broj 2127 KO Bačko Petrovo Selo i broj 2163/1 KO Bačko Petrovo Selo
 12. Rešenje o pokretanju postupкa otuđenja građevinsкog zemljišta u javnoj svojini opštine Bečej neposrednom pogodbom radi ispravкe granica susednih parcela, parcela broj 5661 KO Bečej i 5623 KO Bečej
 13. Rešenje o poкretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Bečej neposrednom pogodbom radi ispravke granica susednih parcela, parcela broj 7723 КO Bečej i broj 7724 KO Bečej (193)
 14. Rešenje o poкretanju postupкa otuđenja građevinsкog zemljišta u javnoj svojini opštine bečej neposrednom pogodbom radi ispravкe granica susednih parcela, parcela broj 7993/14 KO Bečej i 3007 KO Bečej (198)
 15. Rešenje o konstatovanju prestanka funkcije direktora Javnog preduzeća „Vodokanal” Bečej
 16. Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Vodokanal” Bečej
 17. Rešenje o razrešenji i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Gradskog pozorišta Bečej
 18. Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti članova i imenovanju novih članova Кomisije za planove opštine Bečej
 19. Rešenje o razrešenju i imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Šamu Mihalj” Bečej
 20. Rešenje o razrešenju i imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Sever Đurkić” Bečej
 21. Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu i dopunu Posebnog programa korišćenja sredstava iz budžeta opštine Bečej za JP Toplana Bečej za 2022. godinu
 22. Rešenje o davanju saglasnosti na treću izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog preduzeća „Toplana“ Bečej za 2022. godinu

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име