Dnevni red 46. sednice Skupštine opštine Bečej

 1. Donošenje Odluke o završnom računu budžeta opštine Bečej za 2018. godinu
 2. Donošenje Odluke o dugoročnom kreditnom zaduživanju opštine Bečej u 2019. godini,
 3. Donošenje Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije opštine Bečej za period  2019 – 2023. godine
 4. Donošenje Odluke o pečatima organa opštine Bečej
 5. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o pravima u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti opštine Bečej,
 6. Donošenje Odluke o izmeni Odluke o opštinskom pravobranilaštvu opštine Bečej,
 7. Donošenje Rešenja o promeni naziva ulice Lovačka u Bečeju
 8. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Prve izmene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća „Komunalac“ Bečej za 2019. godinu,
 9. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Prve izmene i dopune Posebnog programa korišćenja sredstava iz buceta opštine Bečej za JP„Komunalac“Bečej za 2019. godinu,
 10. Donošenje Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu sa Godišnjim izveštajem Centra za socijalni rad Bečej za 2018. godinu,
 11. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada Centra za socijalni rad Bečej sa finansijskim planom za 2019. godinu,
 12. Donošenje Rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju Ustanove za sportsku i kulturnu aktivnost omladine Bečej„Đorđe Predin – Badža“za 2018. godinu,
 13. Donošenje Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem Gradskog muzeja Bečej za 2018. godinu
 14. Donošenje Rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju „Potisje – Bečej” doo za komunalne usluge bečej u 2018. godini, Zoltan Feješ, direktor „Potisje-Bečej”
 15. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na odluku Skupštine društva „Potisje-Bečej”doo za komunalne usluge Bečej o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2018. godinu,
 16. Donošenje Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta javne svojine opštine Bečej parcela broj 7899/3 KO Bečej,
 17. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Bečej parcela broj 3491/1 KO Bečej,
 18. Donošenje Rešenja o otuljenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Bečej parcela broj 4563 KO Bečej,
 19. Donošenje Rešenja o pokretanju postupka otuđenja graTjevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Bečej neposrednom pogodbom parcela broj 47 KO Bačko Petrovo Selo,
 20. Donošenje Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta javne svojine opštine Bečej neposrednom pogodbom parcela broj 4295 KO Bečej,
 21. Donošenje Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta javne svojine opštine Bečej neposrednom pogodbom parcela broj 3379 KO Bačko Petrovo Selo,
 22. Donošenje Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Saveta za budžet i finansije,
 23. Donošenje Rešenja o imenovanju člana upravnog odbora Centra za socijalni rad Bečej iz reda zaposlenih lica,
 24. Donošenje Rešenja o imenovanju člana upravnog odbora Centra za socijalni rad Bečej iz reda zaposlenih lica,
 25. Donošenje Rešenja o imenovanju člana nadzornog odbora Centra za socijalni rad Bečej iz reda zaposlenih lica,
 26. Donošenje Rešenja o dopuni Rešenja o određivanju doktora medicine Doma zdravlja „Bečej” Bečej za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti,
 27. Donošenje Rešenja o razrešenju i imenovanju članova upravnog odbora Gradskog muzeja Bečej,
 28. Donošenje Rešenja o konstatovanju prestanka funkcije predsednika i člana Upravnog odbora Ustanove za sportsku i kulturnu aktivnost omladine Bečej „Đorđe Predin – Badža“

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име