Pogledajte ceo snimak 52. sednice SO Bečej, održane u ponedeljak 28. oktobra 2019. godine Dnevni red je bio sledeći:

• ODLUKA o izmeni odluke o usklađivanju odluke o osnivanju javnog preduzeća za komunalne usluge komunalac Bečej

• ODLUKA o izmenama i dopunama odluke o održavanju čistoće

• ODLUKA o ponudi Alisca Terra doo za otkup udela u društvu sa ograničenom odgovornošću „Potisje“ Bečej

• ODLUКA o davanju saglasnosti na uspostavljanje zaloge na udelu jp „Toplana“ Bečej u privrednom društvu doo „Gas“ Bečej

• REŠENJE o davanju saglasnosti na Prve izmene Programa poslovanja „Potisje – Bečej“ doo za komunalne usluge Bečej za 2019. godinu

• REŠENJE o davanju saglasnosti na odluku nadzornog odbora JP Кomunalac Bečej o promeni sedišta JP Кomunalac Bečej zbog promene naziva ulice

• REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmenu Finansijskog plana Ustanove za sportsku i kulturnu aktivnost omladine Bečej „Đorđe Predin – Badža“ za 2019. godinu

• КODEКS ponašanja službenika i nameštenika opštine Bečej

• REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji plan vaspitno – obrazovnog rada Predškolske ustanove „Labud Pejović“ Bečej za radnu 2019/2020. godinu

• REŠENJE o davanju saglasnosti na Drugu dopunu Predškolskog programa Predškolske ustanove „Labud Pejović“ Bečej

• REŠENJE o usvajanju Izveštaja o radu javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač opština Bečej za period od 01.01.2019. godine do 30.06.2019. godine

• REŠENJE o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Bečej katastarska parcela broj 4840/1 KO Bečej

• REŠENJE o otuđenju građevinskog zemljišta javne svojine opštine Bečej

• REŠENJE o pokretanju postupka za otuđenje nepokretnosti parc. br. 2786/8 КO B P Selo upisane u LN broj 6563 КO BP Selo iz javne svojine opštine Bečej prikupljanjem pismenih ponuda javnim oglasom

• REŠENJE o otuđenju građevinskog zemljišta

• REŠENJE o otuđenju građevinskog zemljišta

• REŠENJE o imenovanju direktora Doma zdravlja Bečej

• REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora Škole za osnovno muzičko vaspitanje i obrazovanje „Petar Konjović“ Bečej (76)

• REŠENJE o izmeni Rešenja o konstatovanju prestanka funkcije predsednika i članova Komisije za planove Opštine Bečej i imenovanju predsednika i članova Кomisije za planove Opštine Bečej

• R E Š E NJ E o konstatovanju prestanka zaduženja za obavljanje stručnih poslova za potrebe Кomisije za planove Opštine Bečej

• REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Ustanove za sportsku i kulturnu aktivnost omladine Bečej „Đorđe Predin – Badža“

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име