Skupština opštine Bečej zasedala je 10. put u ponedeljak 31. maja 2021. godine.

Dnevni red:

 1. Donošenje Odluke o prvom rebalansu Budžeta opštine Bečej za 2021. godinu
  2. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Plana generalne regulacije naselja Bečej
  3. Donošenje Odluke o usvajanju Lokalnog plana akcije za decu opštine Bečej za period 2021-2024. godine
  4. Donošenje Odluke o boravišnoj taksi
  5. Donošenje Odluke o korišćenju sredstava reprezentacije opštine Bečej
  6. Donošenje Odluke o prijavljivanju i upravljanju privatnim interesima javnih funkcionera u postupku
  7. Donošenje Odluke o postupku ocenjivanja i rangiranja kandidata za članove nadzornog odbora javnog preduzeča čiji je osnivač opština Bečej
  8. Donošenje Pravilnika o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije iz izvorne nadležnosti opštine Bečej
  9. Donošenje Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave u opštini Bečej
  10. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Gradskog pozorišta Bečej
  11. Donošenje Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Gradskog pozorišta Bečej za 2020. godinu
  12. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Plan i program rada sa finansijskim planom Gradskog pozorišta Bečej za 2021. godinu
  13. Donošenje Rešenja o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu sa Godišnjim finansijskim izveštajem Centra za socijalni rad Bečej za 2020. godinu
  15. Donošenje Rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju „Potisje-Bečej“ doo za komunalne usluge Bečej za 2020. godinu
  16. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na odluku Skupštine društva „Potisje- Bečej“ doo za komunalne usluge Bečej o raspodeli dobiti po finansisjkom planu za 2020. godinu
  17. Donošenje Rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju sa finansijskim planom Narodne biblioteke Bečej za 2020. godinu
  18. Donošenje Rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju Ustanove za sportsku i kulturnu aktivnost omladine Bečej „Đorđe Predin – Badža“ za 2020. godinu
  19. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na plan rada i finansisjki plan Ustanove za sportsku i kulturnu aktivnost omladine Bečej „Đorđe Predin – Badža“ za 2021. godinu
  20. Donošenje Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Turističke organizacije opštine Bečej za 2020. godinu
  21. Donošenje Rešenja o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Bečej i predloga Oglasa za prikupljanje ponuda radi otuđenja građevinskog zemljišta javne svojine opštine Bečej parcela broj 5429/5, upisane u List nepokretnosti broj 13771 KO Bečej
  22. Donošenje Rešenja o pokretanju postupka za otuđenje nepokretnosti parc.br.5437/1 KO Bečej upisane u List nepokretnosti broj 9173 KO Bečej iz javne svojine opštine Bečej prikupljanjem pismenih ponuda javnim oglasom i predloga Oglasa o sprovoijenju postupka prikupljanja pismenih ponuda za otuđenje nepokretnosti iz svojine opštine Bečej
  23. Rešenja o pokretanju postupka za otuđenje nepokretnosti parc.br. 5435/1 KO Bečej upisane u List nepokretnosti broj 13771 KO Bečej iz javne svojine opštine Bečej prikupljanjem pismenih ponuda javnim oglasom i predlog Oglasa o sprovođenju postupka prikupljanja pismenih ponuda za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Bečej
  24. Donošenje Rešenja o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine bečej parcele broj 5429/3 KO Bečej, upisane u List nepokretnosti broj 13771 KO Bečej i predloga Oglasa za prikupljanje ponuda radi otuđenja građevinskog zemljišta javne svojine opštine Bečej
  25. Donošenje Rešenja o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Bečej, parcele broj 5438/2 KO Bečej, upisane u List nepokretnosti broj 13771 KO Bečej i predpoga Oglasa za prikupljanje ponuda radi otuđenja građevinskog zemljišta javne svojine opštine Bečej
  26. Donošenje Rešenja o pokretanju postupka davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Bečej neposrednom pogodbom, parcela broj 3152/2 i 3151/2 KO Bečej, upisane u List nepokretnosti broj 5626 KO Bečej
  27. Donošenje Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća opštine Bečej
  28. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje i raspolaganje stvarima u javnoj svojini opštine Bečej
  29. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o konstatovanju prestanka funkcije predsednika i članova Komisije za planove opštine Bečej i imenovanju predsednika i članova Komisije za planove opštine Bečej
  30. Donošenje Rešenja o razrešenju i imenovanju člana upravnog odbora Predškolske ustanove „Labud Pejović“ u Bečeju

Dodate dve tačke:

 1. Utvrđivanje predloga Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Bečej

 

 1. Utvrđivanje predloga Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta parcela broj 7349/9 KO Bečej upisane u list nepokretnosti broj 6653 KO Bečej

 

3 KOMENTARA

 1. Gde građani mogu da pročitaju dokumenta sa sednica skupštine Opštine? Npr. da vidimo šta piše pod tačkom,, 5. Donošenje Odluke o korišćenju sredstava reprezentacije opštine Bečej“
  Navodno najtransparentnija opština, a sve se krije!

 2. E, pa predsedniče pošto kažeš da su sopstveni prihodi veći za 50 miliona i da su ta sredstva neraspoređena ajde da odvojiš 3 miliona i asfaltiraš drugu traku i bočne prilaze koje si nam ostao dužan u ulici Sever Đurkić. Obećao pa zaboravio, a ovaj strugani asfalt koji si nam doneo možeš nekom drugom da odneseš. Ako je razvoj u Bečeju, ajde da i mi vidimo taj razvoj. A 3 miliona u ovom blagostanju i zlatnom dobu je za tebe sića, nećeš ni primetiti.

  • Prijatelju ko vam je kriv što u vašoj ulici ne živi ni jedan funkcioner ili drugar! Za ulice u kojima živi običan pošten svet strugani asfalt, a za njihove ulice kompletne rekonstrukcije od više desetina miliona dinara.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име