Sednica Skupštine opštine Bečej, 41. po redu, zakazana je za ponedeljak 26. oktobar. Pred odbornicima će se, između ostalih, naći odluka o četvrtom rebalansu budžeta opštine Bečej za 2015. godinu i Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Bečej za period od 1. januara do 30. oktobra 2015. godine.

Nakon četvrte izmene, budžet opštine Bečej iznosi 1.573.106.000 dinara, što znači da je u lokalnoj kasi predviđeno 1.576.000 dinara manje u odnosu na treće izmene usvojene krajem avgusta. Naime, planirani prihodi i primanja i rashodi i izdaci budžeta opštine Bečej za 2015. godinu, odlukom o trećem rebalansu, iznosili su 1.574.682.000 dinara.

Kako se navodi u predlogu odluke o četvrtom rebalansu, izmene su napravljene na osnovu izvršenja budžeta za devet meseci, kao i zbog zahteva indirektnih korisnika. S tim u vezi, na ime rashoda za Link FTO, u odnosu na treći rebalans, izdvojeno je 4.000.000 dinara, kod predškolskog vaspitanja, pozicija funkcionisanje predškolskih ustanova umanjena je za 889.000 dinara. Dalje, u odnosu na prošle izmene u lokalnom budžetu, za turističke promocije izdvojeno je 102.000 dinara više, a značajnije su izmene i kod primarne zdravstvene zaštite, jer je ta pozicija, u odnosu na prošle izmene u bečejskoj kasi, uvećana za 3.140.000 dinara. Za razvoj kulture predviđeno je 2.961.000 dinara više, a pozicija koja se tiče lokalne samouprave umanjena je za 6.755.000 dinara.

Što se devetomesečnog izveštaja o izvršenju budžeta za 2015. godinu tiče, prihodi, primanja i prenesena sredstva od 1. januara do 30. septembra 2015. iznose 931.871.938. dinara, rashodi i izdaci 704.083.551 dinara. Razlika između ukupnih prihoda, primanja, prenetih sredstva i rashoda i izdataka je u iznosu od 227.788.387 dinara.

Pored ova dva predloga odluka, lokalni parlament razmatraće i sledeće predloge akata: Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju JP „Vodokanal” Bečej sa finansijskim izveštajem za period od 1.1.2014. do 31.12.2014. godine, Rešenje o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JP „Vodokanal“ Bečej o načinu pokrića gubitka, Rešenje o usvajanju Izveštaja o poslovanju JP Toplana Bečej sa finansijskim izveštajem za 2014. godinu, Rešenja o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JP „Toplana“ o načinu pokrića gubitka, Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu i dopunu Programa poslovanja JP „Direkcija za izgradnju“ Bečej za 2015. godinu, Rešenje o davanju saglasnosti na drugu izmenu i dopunu Programa poslovanja JP „Direkcija za izgradnju“ Bečej za 2015. godinu, Rešenja o davanju saglasnosti na treću izmenu i dopunu Programa poslovanja JP „Direkcija za izgradnju“ Bečej za 2015. godinu, Rešenja o davanju saglasnosti na Druge izmene Plana rada sa finansijskim planom Ustanove za sportsku i kulturnu aktivnost omladine Bečej „Đorđe Predin-Badža” za 2015. godinu, Rešenje o usvajanju Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana vaspitno-obrazovnog rada Predškolske ustanove „Labud Pejović” Bečej, Rešenje o davanju saglasnosti na Predškolski program Predškolske ustanove „Labud Pejović” Bečej, Rešenja o davanju saglasnosti na Razvojni plan Predškolske ustanove „Labud Pejović” Bečej za period 2016. do 2020. godine, Rešenjo o usvajanju Godišnjeg plana vaspitno-obrazovnog rada Predškolske ustanove „Labud Pejović” Bečej za radnu 2015./2016. godinu, rešenja o pokretanju postupka za pribavljanje nepokretnosti upisanih u Listu nepokretnosti broj 9193 K.O. Bečej parcela broj 5439 u javnu svojinu opštine Bečej neposrednom pogodbom, tu je Plan mesta postavljanja plovila na delu obale i vodenog prostora reke Tise, Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu reči „Bečej” u nazivu pikado kluba, Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupaka otuđenja, razmene i davanja u zakup građevinskog zemljišta.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име