Dvadeset pet odbornika Skupštine opštine Bečej usvojilo je danas za isto toliko minuta 11 tačaka sa dnevnog reda na 11. po redu zasedanju.

Između ostalih, usvojena odluka o raspisivanju konkursa za direktora bečejske „Toplane“ jer sadašnjem direktoru Dejanu Vukoviću 17. oktobra ističe četvorogodišnji mandat. Rok za podnošenje prijava biće 30 dana od raspisivanja, odnosno objave konkursa.
Donet je Program korišćenja budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Bečej za 2021. godinu što je i bio razlog sazivanja skupštine u kraćem roku od sedam dana. Program je vredan oko 17 miliona dinara.

Odbornici su izglasali i Rešenje o davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Bečej. Radi se o dve parcele (3151/2 i 3152/2 KO) koje bu neposrednom pogodbom bile date u zakup na pet godina firmi Obrok fud (Obrock food) koja gradi hotel u Zmaj Jovinoj ulici. Parcele će koristi za odlaganje mehanizacije tokom trajanja radova. Kako je navedeno u dokumentaciji, postupak je pokrenut na osnovu zahteva vlasnika parcele 3151/3 КO Bečej na kojoj se nalazi gradilište, a radi izdavanja privremene građevinske dozvole u skladu sa članom 147. zakona o planiranju i izgradnji.

Početna cena građevinskog zemljišta se utvrđuje u iznosu od 1.939,63 din/m2, što je za celu površinu parcele broj 3152/2 KO Bečej ukupan početni iznos od 2.100.619,29 dinara, a za celu površinu parcele broj 3151/2 KO Bečej ukupan početni iznos od 2.134.472,26 dinara, a za obe parcele procenjena početna tržišna vrednost iznosi 4.238.091,55 dinara po procenjenoj tržišnoj vrednopi nepokretnosti utvrđenoj aktom Ministarstva finansija – Poreska uprava – grupa za kontrolu izdvojenih aktivnosti Bečej, broj 208-464-08-0016/2021-02 od 26.4.2021. godine. Članom 29. Odluke o otuđenju i davanju u zakup grafjevinskog zemljišta je određeno da se početni iznos zakupnine odreRjuje kao 1,5 odsto početne vrednosti za otu}jenje građevinskog zemljišta za svaku godinu trajanjaa zakupa. Početna zakupnina za jednu godinu zakupa predmetnih parcela iznosi 65.571,37 dinara.

Direktoru JP „Komunalac“ Željku Plavšiću mandat ističe 30. juna ove godine, tako da je na sednici konstatovan prestanak njegove funkcije, ali je skupštinska Komisija za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose odlučila da ga na istoj sednici predloži za vršioca funkcije direktora i to na najduže godinu dana. Nakon usvajanja svega predloženog, bez pokrenutih diskusija, kao ni odborničkih pitanja, završeno je 11. zasedanje lokalnog parlamenta.

Danas su prestali  mandati odbornicima Karolini Smieško, Feher Laslu i Slobodanu Dimitrovu, a potvrđeni su Hermini Juhas, Endreu Aleksandru i Branislavu Nešiću.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име