Iz lokalnog budžeta za dve godine članovima radnih tela skupštine opštine Bečej isplaćeno je gotovo dva miliona dinara. Sudeći prema zapisnicima u koje je portal MojBečej imao uvid, diskusije na sednicama ukupno osam komisija i saveta, koliko ih broji lokalni parlament, mogu se podvesti pod pojam incident.

 

Naime, za dve godine koliko su se sastajali, jedino je član Saveta za građevinarstvo, urbanizam, komunalne poslove i zaštitu životne sredine iz redova Demokratske stranke Marko Đapić imao prigovore na predložena rešenja.

Đapić je na sednicama 4. oktobra 2013, 23. decembra 2013. i 9. jula 2014. imao prigovore i tražio izmene sledećih akata: Odluke o akustičnom zoniranju i merama zaštite od buke u životnoj sredini na teritoriji opštine Bečej, Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata. Treba napomenuti da srazmerno sa brojem osvojih mandata u skupštini opštine Bečej nakon izbora, političke stranke delegiraju članove u radna tela skupštine.

Svim članovima sleduje naknada od 2.000 dinara po jednoj sednici. Od formiranja aktuelne vlasti, leto 2012. godine, i do 12. septembra 2014. kada je Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja ovim povodom upućen lokalnoj samoupravi, održano je ukupno 123 sednica radnih tela, dok je za naknade članovima u bruto iznosu iz lokalne kase izdvojeno 1.822.615 dinara. No, neki od članova radnih tela jesu i odbornici u lokalnoj skupštini, gde im na mesečnom nivou u neto iznosi sleduje po 12.000 dinara. Pored toga, valja dodati da se odbornici vladajuće koalicije ne upuštaju u diskusije, već se rasprava u lokalnom parlamentu vodi isključivo između odbornika opozicije i predstavnika izvršne vlasti.

Ovako, postavlja se pitanje – kako to i čije to interese odbornici, koje su građani kao svoje predstavnike u SO Bečej birali neposredno na izborima, u stvari zastupaju? Interesantno je i to da je, recimo, i „resornom“ radnom telu, Savetu za budžet i finansije izmakla činjenica da završni račun budžeta opštine Bečej za 2013. godinu nije podlegao eksternoj reviziji, budući da na to, prema članovi nisu ukazali.

Podsetimo i na to da je portal MojBečej krajem jula ove godine objavio istraživanje sprovedeno u deset vojvođanskih opština, mahom iz potiskog regiona, http://www.mojbecej.rs/index.php/istrazujemo/1506-odbornici-najvise-kostaju-becejce-najnizu-naknadu-imaju-adjani. Ta je analiza pokazala da odbornici bečejskog parlamenta, odnosu na one iz Ade, Kikinde, Sente, Novog Bečeja, Kanjiže, Bačke Topole i Temerina, primaju daleko najveću naknadu, od 12.000 dinara.

Interesantno je da odbornici SO Ada po sednici dobijaju 1.000 dinara, dok je bečejskim izdvajanjima najpribližnija susedna opština Novi Bečej, 10.000 dinara. Recimo i to da je aktuelna vlast ubrzo nakon formiranja povećala odbornički dodatak sa 7.000 na 5.000 više. Jedan od obrazloženja je tada bio i da će tako odbornici na ovaj način biti podstaknuti da budu konstruktivniji i imati više elana za rad. Radna tela i članovi Skupštine opštine Bečej

1. Komisija za statutarna pitanja

Članovi: Ildiko Nađ, Dejan Ružičić, Velibor Gucunski, Dalila Dujaković, Žužana Gajić. Prve dve sednice predsednik Laslo Friš, posle predsednica Nađ. Održano 27 sednica.

2. Savet za budžet i finansije

Članovi Gordana Namačinski, Slađana Dobožanov, Nandor Ferenc, Sandra Popov, Mihajlo Ćelić, Dimitrije Fehirov, Šandor Poltura (u 2012. bili i Nenad Tomašević i Laslo Balzam). Održano 17 sednica.

3. Savet za društvene delatnosti

Članovi: Dragan Lazić, Goran Vasović, Eržebet Feher, Edvin Ferenc, Maja Radovanov, Timea Đukić, Dragan Mitrović. Održano 18 sednica.

4. Savet za privredu i poljoprivredu

Članovi: Viktor Molnar, Jožef Gortva, Tamaš Lastovič, Zoran Spajić, Boris Nikšić, Janoš Flajs, Milorad Eremić (Molnara posle zamenio Mihalj Černjak). Održano 13 sednica.

5. Savet za građevinarstvo, urbanizam, komunalne poslove i zaštitu životne sredine

Članovi: Zoltan Guljaš, Lucija Lukić, Veronika Kasaš, Radmila Filipović, Janoš Sabo, Dušan Parezanović, Marko Đapić. Održano 17 sednica.

6. Mandatsko – imunitetska komisija 

Članovi: Tamara Cvejanov, Lucija Lukić, Ervin Ragač, Dejan Bukurov, Natalija Fabian. Održano sedam sednica.

7. Komisija za predstavke i žalbe

Članovi: Peter Knezi, Endre Hegediš, Zoltan Horvat, Miljan Jovanović, Milan Pejović.  Održana jedna sednica.

8. Komisija za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose

Članovi: Nenad Tomašević, Boris Obradović, Mihalj Pinter, Zoran Popov i Siniša Džakulin (Gabor Hegediš od januara 2013, a bez Mihalja Pintera 2014. godine). Održane 23 sednice.

 

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име