Štab za vanredne situacije opštine Bečej usvojio je juče, 24. avgust, nove mere zdravstvene zaštite i preporuke za bezbedno organizovanje rada ustanova kulture iz domena delatnosti pozorišta, bioskopa i organizacije koncerata u objektima i prostorima insitucija koje se bave kulturnom delatnošću tokom epidemije zarazne bolesti kovid – 19 u opštini Bečej.

Inače, u opštini Bečej nema novozaraženih kovid -19, saopšteno je juče iz Štaba za vanredne situacije.

U nastavku vam predstavljamo opšte mere predostrožnosti i preporuke za boravak u ustanovama kulture.

Izuzetno od opšteg pravila ograničenja okupljanja do 10 ljudi na otvorenom i zatvorenom, u ustanovama kulture i institucijama koje se bave kulturnom delatnošću dozvoljeno je okupljanje do 500 ljudi na otvorenom i zatvorenom uz poštovanje mere nošenja maski i fizičkog distanciranja;

Pre ponovnog početka rada, obavezno je detaljno očistiti sale i druge prostorije u objektima i prostorijama kulturnih institucija;

Neophodno je jasno istaći odgovarajuće informacije o merama bezbednosti i prevencije kovid-19;

Obavezno je nošenje maski za sve zaposlene i posetioce u zatvorenim prostorima i za sve zaposlene u otvorenim;

Obavezna je dezinfekcija ruku na ulazima kako za učesnike i organizatore događaja tako i za publiku;

Obavezno je omogućiti pristup dezinfekcionim sredstvima u svakom trenutku, sa naglaskom na hodnicima i toaletima;

Obavezno je redovno čišćenje prostora nakon svake predstave ili koncerta;

Za događaje sa sedećim mestima, obavezan je razmak od 1,5 metra odnoso od jednog (1) sedišta između dve pojedinačne kupovine karata, na način da dve nepovezane grupe posetilaca ne mogu da kupe karte bez međusobnog razmaka od jednog (1) sedišta;

Obavezno je obezbediti minimalnu fizičku distancu od 1,5 metra između sedišta koja se ne nalaze u istom redu (cik cak raspored) osim ukoliko između redova već po samoj strukturi prostorije ne postoji dovoljan razmak;

Neohpodno je obezbediti usmeravanje i ubrzavanje protoka ljudi kroz holove i hodnike da bi se u najvećoj mogućoj meri smanjilo grupisanje posetilaca;

Putem jasnih znakova, obezbediti propisani razmak između posetilaca koji u redu čekaju da kupe karte ili da uđu u zgradu, salu, toalet;

Neophodno je primenjivati propisanu fizičku distancu i sprečavati okupljanje posetilaca u holovima i hodnicima;

Neophodno je ograničiti sedenje na foteljama i klupama u holovima i hodnicima u skladu sa preporukama o fizičkoj distanci;

Potrebno je postaviti barijere od pleksiglasa na svim prodajnim mestima;

Na ulaznim vratima postaviti natpise sa upozorenjem da osobe koje imaju temperaturu ili druge simptome zaraze virusom kovid-19 ne bi trebalo da ulaze u zgradu tj. salu;

Obezbediti dodatno pojačano čišćenje i dezinfekciju na dnevnoj bazi svih kontaktnih površina koje se često dodiruju (kvake, sanitarije u toaletima, rukohvati i sl.);

Što je više moguće obezbediti beskontaktnu infrastrukturu. U toaletima bi trebalo upotrebljavati beskontaktne dozere sapuna. Sva plaćanja treba obavljati beskontaktnim platformama. Prelazak sa papirnih ulaznica i drugih komunikacijskih materijala (program, flajer itd.) na digitalne forme je preporučljiv;

Potrebno je obezbediti beskontaktnu prodaju i plaćanje karata u maksimalnoj mogućoj meri.

Bioskopi

Neophodno je čišćenje sale nakon svakog prikazivanja/minimum jednom dnevno;

Posetioci treba da dobiju jasnu instrukciju da svoje otpatke odlažu u za to predviđene kante za otpatke kako bi se zaštitili drugi posetioci i zaposleni u bioskopu i kako bi se olakšalo čišćenje prostorija između filmskih projekcija;

Pre svake projekcije trebalo bi na platnu prikazati informativni materijal sa preporukama za posetioce u vezi sprečavanja širenja zaraze virusom kovid-19;

Кroz sistem za ventilaciju u prostor bioskopa konstantno treba ubacivati svež spoljni vazduh, uz redovnu zamenu filtera predviđenu zakonom;

Između projekcija, bioskopske sale provetravati svežim vazduhom koliko god je to moguće.

Pozorišta

Preporuka je da se koliko je god moguće obezbedi fizička distanca između izvođača na sceni;

Trebalo bi obezbediti fizičke barijere gde god je moguće, na primer providni pleksiglas zidovi, koji mogu biti instalirani na mestima u ložama gledališta na kojima je moguće razdvojiti gledaoce, a da pritom ne budu ugroženi arhitektura gledališta, preglednost i akustika. Ove barijere bi bilo dobro postaviti i između dirigenta i orkestra, između pojedinih sekcija u orkestru (sa posebnom pažnjom na drvene duvačke instrumente) i slično. Obavezna je permanentna dezinfekcija ovih barijera;

Svi izvođači koji će biti na sceni i neće nositi maske ili vizire, moraju imati sistematski pregled i biti testirani pre početka rada na predstavi odnosno sezone. U ovu svrhu, obezbediće se stalna podrška posebnih laboratorija.

Preporuka je da se sve predstave igraju u velikim salama ukoliko pozorište ima više sala.

Nakon svake predstave potrebno je salu dobro provetriti što je moguće više prirodnom ventilacijom. Кoncentracija virusa u vazduhu zgrada može biti umanjena ubacivanjem veće količine svežeg vazduha u zgradu (unapređenje ventilacije) i filtriranjem vazduha koji cirkuliše, kako bi bile odstranjene čestice virusa.

Probe

Trebalo bi ih organizovati u prostorijama koje imaju prirodnu ventilaciju, kada god je to moguće;

Svima koji učestvuju u probi mora pri dolasku biti izmerena temperatura i obezbeđena dezinfekcija ruku i cipela;

Svi moraju nositi maske sve vreme, osim glumci/pevači/ muzičari (duvači..itd) kada je zaista neohpodno da budu bez maski;

Sala u kojoj se obavlja proba mora se dezinfikovati nakon svake probe;

Na probi treba da prisustvuju samo lica čije je prisustvo apsolutno neophodno;

Igranje predstava u zatvorenom i otvorenom prostoru

Potrebno je izvoditi predstave koje nemaju pauze, ili obezbediti dužu pauzu kako bi se garantovao nesmetan protok ljudi u hodnicima i toaletima, te zamoliti publiku da iz sale izlazi samo ukoliko je neohpodno i određenim redom koliko god je to moguće;

Sale bi trebalo vetriti između predstava prirodnom ventilacijom ili u ventilacionom sistemu koristiti propisane filtere;

Nakon svakog izvođenja predstave potrebno je dezinfikovati salu, naročito mesta koja se najviše dodiruju (kvake, gelenderi, rukohvati, toaleti i sl);

Potrebno je organizovati posao tako da iza scene prisustvuju samo oni zaposleni i lica čije je prisustvo apsolutno neophodno, uz nošenje maski sve vreme i obezbeđivanje fizičke distance;

Sve rekvizite, instrumente, kostime i ostalo, koji se koriste na sceni, obavezno dezinfikovati nakon svake predstave;

Šminkeri i vlasuljari moraju u svakom trenutku nositi maske ili vizire, garderoberi maske i rukavice, svi tehničari moraju nositi maske ili vizire sve vreme;

Preporuka je da se za orkestar ne koristi orkestarska rupa, već bi orkestar trebalo podići u nivo scene.

Ukoliko se predstave izvode na otvorenom prostoru minimalna površina prostora, dva (2) m2 po jednoj osobi;

Najviše šest ljudi okupljenih u jednoj zoni, grupisanih (porodica i sl.);

Centri zona moraju biti udaljeni najmanje tri metra jedan od drugog sa vidno obeleženom granicom između zona;

Koncerti (skrećemo pažnju da se navedene mere odnose na koncerte organizovane u prostorima kulturnih ustanova odnosno institucija koje se bave kulturnom delatnošću)

Potrebno je obezbediti beskontaktnu prodaju i plaćanje karata u maksimalnoj mogućoj meri;

Obavezno je obezbediti fizičku distancu prilikom ulaska i izlaska na koncert i sa koncerta i nikako ne dozvoliti grupisanje ljudi;

Potrebno je obezbediti fizičku distancu od minimum dva metra između izvođača na sceni;

Sve instrumente, držače za note, mikrofone i ostalo što se koristi na sceni obavezno dezinfikovati pre početka koncerta;

U slučaju koncerata koji uključuju orkestre potrebno je postaviti providne barijere između dirigenta i orkestra, između pojedinih sekcija u orkestru (sa posebnom pažnjom na duvačke instrumente) i slično;

U zatvorenom

Neophodno je obezbediti 4m2 po jednoj osobi u slučaju stajanja, odnosno raѕmak od 1,5 metra odnosno jednog (1) praznog mesta između ljudi u slučaju kada publika sedi;

Najviše šestoro (6) ljudi iz iste porodice ili društva mogu biti okupljeni u jednoj zoni (npr oko jednog barskog stola);

Centri zona (barski stolovi ili sl.) moraju biti udaljeni najmanje 4m jedan od drugog sa vidno obeleženom granicom između zona;

Obezbediti adekvatan protok prirodnog vazduha u zatvorenom prostoru;

Obavezno prostor dezinfikovati pre i nakon koncerta;

Obezbediti da se na samoj sceni i iza scene nalaze samo ljudi čije je prisustvo apsolutno neophodno.

Na otvorenom

Minimalna površina prostora, dva (2) m2 po jednoj osobi;

Najviše 6 ljudi okupljenih u jednoj zoni, grupisanih (porodica i sl.);

Centri zona moraju biti udaljeni najmanje 3m jedan od drugog sa vidno obeleženom granicom između zona;

Obezbediti da se na samoj sceni i iza scene nalaze samo ljudi čije je prisustvo apsolutno neophodno.

Zaštita i obuкa zaposlenih u cilju sprečavanja širenja zaraze vurusom kovid-19:

Primena opštih mera;

Pratiti zdravlje zaposlenih; simptomi temperature pre početka i tokom svake smene;

Beskontaktnim toplomerom proveravati da li neko od zaposlenih ima temperaturu veću od 37,5 °C ili druge simptome zaraze virusom kovid-19, u kom slučaju će takav zaposleni biti obavezan da odmah obavesti nadređene i prekine sa radom;

Zaposleni će biti informisani da ostanu kod kuće ili napuste posao u slučaju bolesti;

Zaposleni će biti upoznati o svim merama zaštite od zaraze virusom kovid-19 u skladu sa preporučenim i/ili propisanim merama zaštite od strane nadležnih tela Republike Srbije

Preporučuje se svakodnevno vođenje evidencije zaposlenih i njihove prisutnosti na radnom mestu (po smenama), kao i evidencije glumaca, izvođača i celokupnog umetničkog i tehničkog tima na svakoj predstavi radi lakšeg praćenja kontakata u slučaju eventualne pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Za potrebe vođenja evidencije prikupljaće se osnovni podaci: ime, prezime i broj telefona. Evidenciju je nužno čuvati 14 dana. Preporučuje se održavanje predstava sa izvođačima i zaposlenima koji su navedeni u evidenciji. Svojim potpisom izvođači i zaposleni potvrđuju da su izmerili telesnu temperaturu, da ona nije viša od 37,5°C, da se oseća dobro, da nema članove domaćinstva koji su u samoizolaciji, da nije u proteklih 14 dana imao kontakt sa osobom zaraženom SARS-CoV-2 virusom i da nema nijedan od sledećih simptoma: temperatura, kašalj, nedostatak vazduha, bol u grlu, curenje iz nosa ili gubitak čula ukusa.

Obavezuju se Ustanove kulture sa teritorije opštine Bečej da organizuju rad i postupaju primenjujući mere propisane ovim zaključkom.

Mere propisane ovim zaključkom primenjuju se počev od 24. avgusta 2020. godine i traju dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti kovid -19 na teritoriji opštine Bečej.

Odeljenju za Urbanizam, građevinarstvo, komunalne poslove, saobraćaj i inspekcijski nadzor Opštinske uprave opštine Bečej nalaže se mera pojačanog nadzora nad primenom mera propisanih ovim zaključkom.

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Bečej apeluje na sve građane da poštuju propisane mere zaštite i preporuke i da se ponašaju odgovorno i vode računa o svom zdravlju i zdravlju drugih.

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Bečej nastaviće da prati razvoj epidemiološke situacije na području opštine Bečej, realizovaće mere Vlade Republike Srbije i drugih organa i preduzimaće potrebne mere i aktivnosti radi suzbijanja, sprečavanja i gašenja epidemije kovid -19 na teritoriji opštine Bečej.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име