(Ne) ažurnost Agencije: Javna funkcija i privatni interesi

Bečejsko udruženje mladih (BUM) obratilo se Agenciji za borbu protiv korupcije 14. oktobra 2016. godine postavljajući nekoliko pitanja u vezi sa transparentnošću i ažurnošću rada te institucije, a sve povodom postupanja u predstavkama koje je udruženje upućivalo u nekoliko navrata. Obraćanje BUM-a Agenciji je usledilo nakon što je u Skupštini opštine Bečej konstatovana ostavka direktora Javnog preduzeća „Komunalac“ Bečej Norberta Kovača, ali i zbog dvojice funkcionera opštine Novi Bečej, za koje je, posle se potvrdilo, sumnja u povrede Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije bila opravdana. Drugim rečima, u predmetima koji su na inicijativu BUM-a pokrenuti pred Agencijom za borbu protiv korupcije, izostalo je blagovremeno informisanje javnosti, odnosno građana, a za jedan sumnjamo i da bi bez podsećanja Agencije da se „pozabavi“ predmetom, isti ostao u fioci. Krenimo redom.

 Deo treći

 

Što je manja opština, to se novac građana lagodnije troši

Protiv Saše Šućurovića predsednika opštine Novi Bečej, pokrenut je, na osnovu prijave Bečejskog udruženja mladih, postupak za odlučivanje o postojanju povrede odredaba čl. 27. i čl. 32. st. 1. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije zbog tora što je opština Novi Bečej imala poslovnu saradnju sa preduzetničkom radnjom Klara Šućurović PR, zanatsko ugostiteljska radnja „Tiska kuća“ Novi Bečej, čiji je vlasnik njegova supruga, i što je iz budžeta opštine Novi Bečej prenet novac Fudbalskom klubu „Jedinstvo“ Novi Bečej u kojem je bio član Upravnog odbora, kao i što o sukobu interesa koji je imao u ovim situacijama nije pismeno obavestio Skupštinu opštine Novi Bečej i Agenciju za borbu protiv korupcije.  U izjašnjenju u pokrenutom postupku Šućurović je rekao da poslovnu saradnju sa preduzetničkom radnjom u vlasništvu njegove supruge nije imala opština, već su funkcioneri opštine u pojedinim prilikama samostalno odlučivali da koriste ugostiteljske usluge te preduzetničke radnje, da nijednu otpremnicu o pruženim ugostiteljskim uslugama nije on potpisao i da je u to da su usluge pružene imao uvid tek kada je potpisivao naloge za plaćanje, da je više puta rekao funkcionerima opštine da ne koriste ugostiteljske usluge te preduzetničke radnje, ali da su mu oni odgovarali da gosti insistiraju da budu u restoranu na obali Tise i da u spornom periodu opština nije sprovela postupak javne nabavke za ugostiteljske usluge jer na to nije bila obavezna i da je, kako bi eliminisao mogućnost korišćenja usluga preduzetničke radnje čiji je vlasnik njegova supruga, početkom 2015. godine dao nalog da se sprovede postupak nabavke i za usluge restorana. Uvidom u registar funkcionera koji vodi Agencija, utvrđeno je da je Saša Šućurović na javnu funkciju predsednika opštine Novi Bečej stupio 6. jula 2012. godine i da je u periodu od 7. jula 2013. godine do 5. juna 2015. godine bio zamenik predsednika Upravnog odbora Fudbalskog kluba „Jedinstvo“ Novi Bečej. Agencija je uvidom u dopis Opštinske uprave opštine Novi Bečej od 2. juna 2015. godine utvrdila je da je opština Novi Bečej imala poslovnu saradnju sa preduzetničkom radnjom „Tiska kuća“, po osnovu reprezentacije opštine Novi Bečej, prilikom održavanja manifestacija u Novom Bečeju, jer se radi o jednom od dva objekta na obali Tise, koja su oba veoma malog kapaciteta. Uvidom u navedeni dopis utvrđeno je i da se FK „Jedinstvo“ finansira iz budžeta opštine Novi Bečej. Uvidom u analitičke kartice opštine Novi Bečej utvrđeno je da je u periodu od 6. jula 2012. godine do 31. decembra 2014. godine preduzetničkoj radnji „Tiska kuća“ iz budžeta ove opštine uplaćeno ukupno 860.410 dinara i da je FK „Jedinstvo u periodu“ od 23. jula 2013. godine do 9. aprila 2015. godine iz budžeta ove opštine preneto ukupno 1.597.000 dinara.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име