Koliko se građana opštine Bečej obratilo savetniku za zaštitu prava pacijenta, koji je raspoređen nа оsnоvu Zаkоnа о prаvimа pаciјеntа u јеdinici lоkаlnе sаmоuprаvе povodom neblagovremenog pružanja zdravstvene usluge u roku od 30 dana? Ovo pitanje je redakcija portala MojBečej putem zahteva za pristup informacija od javnog značaja dostavila lokalnoj samoupravi najveće potiske opštine.

 

Inače, prvenstveni zadatak je ovakvih službi jeste medijacija, ukazivanje na to da je neophodan partnerski odnos, to jest uzajamno poverenje, uvažavanje i poštovanje zdravstvenih radnika i pacijenata. Ovo bi trebalo da ishoduje da povreda prava pacijenata bude smanjena na najmanju moguću meru. Savetnici pacijenata daju potrebne savete i informacije o pravima pacijenata i načinu njihovog ostvarivanja i postupaju po podnetim prigovorima. Pacijent može pismeno ili usmeno da se obrati savetniku ukoliko smatra da mu je uskraćeno neko pravo iz oblasti zdravstvene zaštite, što može da učini i zakonski zastupnik pacijenta. Prigovor se može odnositi na zdravstvenu ustanovu, privatnu praksu ili drugo pravno lice koje obavlja zdravstvenu delatnost. Savetnici postupaju odmah po podnetim prigovorima, a po sprovedenom postupku prave izveštaj koji se dostavlja podnosiocu prigovora i odgovornom licu zdravstvene ustanove, to jest osnivaču privatne prakse. Ukoliko se utvrdi da su prava pacijenta povređena, direktor zdravstvene ustanove ili osnivač privatne prakse u obavezi je da savetniku pacijenata dostavi obaveštenje o postupanju i preduzetim merama u vezi sa prigovorom. Podnosilac prigovora koji nije zadovoljan izveštajem savetnika može da se obrati Savetu za zdravlje i zdravstvenoj inspekciji, to jest nadležnom organu zdravstvenog osiguranja kod koje je pacijent zdravstveno osiguran.

 

Zdravstvene ustanove koje nisu u mogućnosti osiguranicima da pruže usluge u zakonom predviđenom roku za tu uslugu prave listu čekanja. Te liste nisu transparentne, a kada taj element nedostaje, lako se mogu pojaviti i nedozvoljene radnje

S tim u vezi, za različite usluge zakonom je propisan maksimalni vremenski period čekanja. Problem je to što ne postoji transparentnost, te pacijenti nemaju uvid u tu listu čekanja, kada i kako se one ažuriraju, i čim nema transparentnosti, lako se može pojaviti i korupcija. Još jedan problem sa ovim u vezi jeste neobaveštenost pacijenata. Naime, mali broj zna da imaju pravo da kada zdravstvena ustanova ne može da im pruži tu uslugu i u tom propisanom roku, recimo od 30 dana, ta ustanova je dužna da osiguraniku izda potvrdu da ne može da mu pruži tu uslugu. Pacijent sa tom potvrdom može da ode u bilo koju privatnu zdravstvenu ustanovu gde će mu neophodna usluga biti pružena, a da će privatnoj praksi to refundirati Fond za zdravstveno osiguranje.

 

U opštini Bečej prava pacijenata štiti Marija Šagi

Rаdi zаštitе svојih prаvа iz оblаsti zdrаvstvеnе zаštitе pаciјеnt mоžе dа sе оbrаti Mariji Šagi, diplоmirаnоj prаvnici, Тrg оslоbоđеnjа 2, kаncеlаriја 9, u prizеmlјu, svаkоg rаdnоg dаnа оd 8 dо 13 čаsоvа. Od kontakata građanima su na raspolaganju: broj tеlеfоn: 064/89-59-055, i imejl adresa: sagi.maria@becej.rs.

 

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име