Opštine i gradovi imaju mogućnost da iz lokalnog budžeta finansiraju udruženja građana, po utvrđenim pravilnicima, i za projekte i programe od javnog značaja i interesa. 

Ovog puta analiziramo izdvajanja iz budžeta za civilne organizacije iz opštine Ada i opštine Kanjiža.

Opština Kanjiža izdvaja oko 10,6 miliona dinara za organizacije civilnog društva, a podršku je dobilo 46 udruženja. Naravno, iznosi su različiti. Najviše novca, 2.800.000 dinara 2022. godine je dobio Opštinski vatrogasni savezi Kanjiža za program Obezbeđivanje i razvoj zaštite od požara i katastrofa.

Detaljnije ćemo predstaviti podršku za udruženja u Adi i kako je tamo u maju ove godine raspodeljeno 10.000.000 dinara.

Omladinska organizacija je prema komisiji zaslužila IFIKS 250.000,00 dinara, „Zelentarka” 200.000,00, „DMO-Tisa-Destinacija menadžment organizacija“ 230.000,00 „Opštinsko udruženje penzionera Ada“ 250.000,00, Udruženje za razvoj potiskog regiona 345.000,00 dinara, Udruženje građana „Pro Kommunitas – Ada“ 200.000,00, Udruženje građana „Venus+ Dc“ 150.000,00,  Udruženje građana „Mol u srcu“ 635.000,00, „Sportsкo udruženje HUBERTUS Ada 100.000,00, Udruženje molskih porodica 200.000,00, Udruženje Lutkarsko pozorište – Jancsi bohóc 70.000,00, AKTIV ADA 285.000,00, Udruženje Kampera Vojvodine 500.000,00, Lovačko udruženje ADA 250.000,00, Kreastol 150.000,00, Kulturno društvo „Aranykapu“ Ada 200.000,00, Civilno udruženje „Prometej“ 100.000,00, „Kulturno udruženje vetrenjača” 180.000,00, Kulturno društvo ČOBOLJO Mol 400.000,00, Кulturno Umetničko Društvo „Baraparti“ 1.000.000,00, Udruženje za negovanje tradicije pPoljska ševa 150.000,00, Dobrovoljno vatrogasno društvo Ada 150.000,00, Udruženje muzičara Phrenia Ada 200.000,00, Društvo za negu tradicija Vadvirag 400.000,00, Aktiv žena pčelice 100.000,00, Udruženje ljubitelja motocikla „Moto Familija“ 277.000,00, Kulturno društvo Neven Utrine 348.000,00, Udruženje građana Osmeh 200.000,00, Dobrovoljno vatrogasno društvo Utrine 130.000,00, Zaštitnici prirode potisja-Belorepan 290.000,00, Udruženja građana Warriors 450.000,00,  Dečji hor „presveto trojstvo“ 280.000,00, Udruženje građana 100.000,00, Udruženje građana „Sam Svoj Heroj“ 150.000,00, Udruženje Molski povrtari – Moholi Konyhakertészek 400.000,00, Udruženje Sport za sve CSFK 180.000,00 i Udruženje za zaštitu životinje „PONGO“ 500.000,00. Sve ukupno – 10.000.000,00 dinara.

Međutim, kod opštine Ada je slučaj ipak drugačiji u odnosu na druge opštine. Naime, u toj opštini su raspisali javni konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih organizacija koje podržavaju sa neverovatnih 40 miliona dinara. Opštinsko veće opštine Ada je sredinom marta 2022. godine donelo rešenje po kom Crkva Svetog trojstva u Adi po konkursu treba da dobije 4,5 miliona dinara, Crkva Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u Adi 3 miliona dinara, Crkva Svetog Đorđa u Molu 13 miliona, a Srpska pravoslavna crkvena opština Mol čak 17 miliona dinara, dok Rimokatoličkoj župi Sveti Gelert u Utrinama po tom konkursu sleduje 2,5 miliona dinara što je u zbiru 40 miliona dinara.

Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica raspisan je i na teritoriji opštine Kanjiža u 2022. godini. Sredstva iz budžeta opštine Kanjiža u 2022. godini su namenjena za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža dodeljuju se u visini od 1.800.000 dinara. Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju crkvene opštine tradicionalnih crkava i verske zajednice koje se nalaze na teritoriji opštine Kanjiža. Sredstva se dodeljuju za sufinansiranje projekata koji se odnose na:

  1. investicione radove na crkvenim hramovima i drugim sakralnim objektima
  2. obnovu postojećih crkvenih hramova koji nisu obnavljani preko 10 i više godina, a posebno crkvenih hramova koji su spomenici kulture
  3. obnovu parohijskih domova
  4. uređenje i revitalizaciju prostora verskih grobalja
  5. izgradnju i obnovu kapela na grobljima
  6. obnovu zvonika
  7. obnovu fasada i krečenje crkvenih hramova
  8. obnovu krova
  9. presecanje i saniranje vlage na zidovima crkvenog hrama
  10. organizovanje tradicionalnih godišnjica i datuma koji su posvećeni imenu koje crkva nosi

Pojedine opštine, ne nužno veće od ove dve, raspodele sredstva po više konkursa, tako da objave posebne pozive za, primera radi, razvoj kulture, socijalne zaštite, omladinske politike i slično.

Primera radi, opština Novi Bečej je to drugačije uredila. Raspisala je posebne konkurse za: dobrovoljna vatrogasna društva, udruženja poljoprivrede i ruralnog razvoja, sport za 2022. godinu – sredstva budžeta i sport za 2022. godinu – sredstva budžeta za poseban program, udruženja građana nacionalnih manjina za 2022. godinu, udruženja osoba sa invaliditetom za 2022. godinu, udruženja za 2022. godinu i kulturu za 2022. godinu.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име