Prema podacima Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, u opštinama koje pripadaju potiskom regionu, stariji u saobraćaju stradaju najviše kao biciklisti, mladi za volanom, dok od devet opština (Ada, Temerin, Bečej, Novi Bečej, Srbobran, Žabalj, Senta, Kanjiža i Bačka Topola) najzastupljeniji vid saobraćajnih nesreća sa povređenima jesu „bočni sudari“.

Strategijom bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije za period od 2015. do 2020. godine definisani su ciljevi koji treba da budu ostvareni najkasnije do 2020. godine, kroz unapređenje bezbednosti saobraćaja.

Strateški ciljevi Republike Srbije u pogledu bezbednosti saobraćaja su:

1. Da u saobraćaju nema poginule dece od 2020. godine

  1. Da se prepolove godišnji broj poginulih, broj teško povređene dece i broj teško povređenih lica u 2020. godini u odnosu na 2011. godinu i
  2. Da se prepolove ukupni godišnji društveno-ekonomski troškovi saobraćajnih nezgoda u 2020. godini u odnosu na 2011. godinu.

Pored pomenutih, Strategijom su definisani i ciljevi koji se odnose na indikatore bezbednosti saobraćaja, i to u vezi sa upotrebom zaštitnih sistema, prekoračenjem brzine, vožnjom pod uticajem alkohola i upotrebom dnevnih svetala u putničkim vozilima.

Da bi se ostvarili ovi veoma značajni ciljevi, neophodno je zajedničko delovanje svih relevantnih subjekata, kako na nacionalnom nivou, tako i u svim opštinama i gradovima u Republici Srbiji.

Imajući u vidu da je Agencija za bezbednost saobraćaja zadužena za saradnju sa regionalnim i lokalnim Telima za koordinaciju, Agencija je analizirala osnovne pokazatelje stanja bezbednosti saobraćaja, za teritoriju svake od lokalnih samouprava u Republici Srbiji, koja treba da posluži kao pomoć u radu lokalnih saveta, odnosno komisija, za bezbednost saobraćaja, ali i svih drugih institucija, subjekata i pojedinaca koji deluju na teritoriji lokalne samouprave.

Treba istaći da u opštinama koje su bile fokus ovog članka pojedine, a među kojima su opština Bečej i Novi Bečej, do početka jeseni nisu imale usvojene Programe rada Saveta za bezbednost saobraćaja, ili, drugim rečima, iz lokalnog budžeta nije se trošio novac za unapređenje bezbednosti saobraćaja.

Redakcija portala MojBečej.rs analizirala je statističke podatke vezane za saobraćajne nesreće od 2011. do 2015. godine u sledećim opštinama: Ada, Temerin, Bečej, Novi Bečej, Srbobran, Žabalj, Senta, Kanjiža i Bačka Topola, a u nastavku vam predstavljamo najvažnije činjenice za pomenute opštine pojedinačno iskazane.

Za četiri godine na teritoriji opštine Ada dogodilo se ukupno 236 saobraćajnih nezgoda, od kojih je 11 saobraćajnih nezgoda sa poginulim, a 133 sa povređenim licima. U saobraćajnim nezgodama poginulo je 11 lica, dok je teže i lakše povređeno 176. Nije uspostavljen opadajući trend broja poginulih i povređenih lica, iako je broj poginulih lica opao 2015. godine u odnosu na 2014. godinu. Broj povređenih lica raste poslednje dve godine analiziranog perioda. Poginulo je dvoje pešaka, što čini 18 odsto od ukupnog broja poginulih u saobraćajnim nesrećama. Poginuli su vozač i putnik u putničkom automobilu, što čini 18 odsto od ukupnog broja poginulih lica u saobraćajnim. Smrtno je stradalo troje biciklista, što čini 27 procenata ukupnog broja poginulih u saobraćaju. Poginulo je četvoro vozača i putnika na motociklima i mopedima, što čini 36 odsto od ukupnog broja poginulih lica. U saobraćajnim nezgodama gde je jedan od učesnika bio traktor, poginula je jedna osoba. U posmatranom periodu povređeno je 14 dece, dok je nije bilo poginule dece. Deca su najviše stradala u svojstvu putnika u vozilu (50 odsto). Mladi čine 27 odsto od ukupnog broja poginulih, a u saobraćajnim nezgodama najčešće stradaju u svojstvu vozača (68 odsto). Dvadeset i sedam procenata ukupno poginulih čine lica od 65 godina i starija. Starija lica u saobraćajnim nezgodama najčešće stradaju u svojstvu bicikliste (57 odsto).  Najviše povređenih lica u saobraćajnim nezgodama bilo je u maju i julu. Najveći broj saobraćajnih nezgoda sa povređenim licima pripada vidu „bočni sudari“.

Od 2011. do 2015. godine na teritoriji opštine Bačka Topola desilo se ukupno 352 saobraćajnih nezgoda, od kojih su 22 saobraćajne nezgoda sa poginulim, a 180 sa povređenim licima. U saobraćajnim nezgodama poginulo je 25 osoba, dok je teže i lakše povređeno 313. Nije uspostavljen stabilan opadajući trend broja poginulih i povređenih lica. Broj povređenih lica je opao 2015. godine u odnosu na 2014. godinu, ali je broj poginulih lica povećan. Poginulo je dva pešaka, kao i 12 vozača i putnika u putničkim automobilima, što čini 48 odsto od ukupnog broja poginulih.
Poginulo je šestoto biciklista, tri vozača i putnika na motociklima i mopedima, a u saobraćajnim nezgodama gde je jedan od učesnika bio traktor, poginulo je jedno lice.
U posmatranom periodu povređeno je 39 dece, a dva deteta su poginula. Deca su najviše stradala u svojstvu putnika u vozilu (73 odsto). Mladi čine 24 odsto od ukupnog broja poginulih lica u saobraćajnim nezgodama, a u saobraćajnim nezgodama najčešće stradaju u svojstvu putnika u vozilu (58 odsto). Starija lica u saobraćajnim nezgodama najčešće stradaju u svojstvu pešaka (29 odsto).
Najviše povređenih lica u saobraćajnim nezgodama bilo je u maju, a najveći broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim i povređenim licima pripada vidu „sletanje vozila“.

Najvažnije činjenice o stanju bezbednosti saobraćaja na teritoriji opštine Kanjiža, u periodu od 2011. do 2015. godine su sledeće: dogodilo se ukupno 274 saobraćajnih nezgoda, od kojih je 18 saobraćajnih nezgoda sa poginulim, a 141 sa povređenim licima. U saobraćajnim nezgodama poginulo je 19 ljudi, dok je teže i lakše povređeno 228. Nije uspostavljen opadajući trend broja poginulih i povređenih lica. Poginulo je petoro pešaka, sedmoro vozača i putnika u putničkim automobilima, što čini 37 procenata od ukupnog broja poginulih lica. Poginulo je troje biciklista, ali i troje vozača i putnika na motociklima i mopedima, dok u saobraćajnim nezgodama gde je jedan od učesnika bio traktor nema poginulih. U posmatranom periodu povređeno je 31 dete, dok nije bilo poginule dece. Deca su najviše stradala u svojstvu putnika u vozilu (55 odsto). Mladi čine 16 odsto od ukupnog broja poginulih lica u saobraćajnim nezgodama, a u saobraćajnim nezgodama najčešće stradaju u svojstvu putnika u vozilu (49 procenata). Starija lica u saobraćajnim nezgodama najčešće stradaju u svojstvu bicikliste (31 odsto). Najviše povređenih lica u saobraćajnim nezgodama bilo je u julu, najviše saobraćajnih nezgoda sa povređenim licima pripada vidu „sletanje vozila“.

Na teritoriji opštine Novi Bečej dogodilo se ukupno 320 saobraćajnih nezgoda, od kojih je 18 saobraćajnih nezgoda sa poginulim, a 170 sa povređenim licima. U saobraćajnim nezgodama poginulo je 19 osoba, dok je teže i lakše povređeno 237 lica. Nije uspostavljen stabilan opadajući trend broja poginulih i povređenih lica. Broj poginulih lica je 2015. godine na najvećem nivou u celokupnom analiziranom periodu (2011 – 2015. godine). Poginulo je troje pešaka, što čini 16 odsto od ukupnog broja poginulih lica u saobraćajnim nesrećama. Poginulo je devetoro vozača i putnika u putničkim automobilima, što čini 47 odsto od ukupnog broja poginulih. Poginulo je četvoro biciklista, te dvoje vozača motocikla. U saobraćajnim nezgodama gde je jedan od učesnika bio traktor, poginulo je jedno lice. U posmatranom periodu povređeno je 17 dece, dok nije bilo poginule dece. Deca su najviše stradala u svojstvu putnika u vozilu (53 odsto). Mladi čine 42 procenata od ukupnog broja poginulih lica u saobraćajnim nezgodama (osam poginulih mladih lica). Mladi u saobraćajnim nezgodama najčešće stradaju u svojstvu vozača (61 odsto). Jedanaest procenata ukupno poginulih lica čine lica od 65 godina i starija, dok ova kategorija ljudi u saobraćajnim nezgodama najčešće strada u svojstvu bicikliste (44 odsto). Najviše povređenih lica u saobraćajnim nezgodama bilo je u julu, a najviše  saobraćajnih nezgoda sa povređenim licima pripada vidu „bočni sudari“.

U senćanskoj opštini dogodilo se 386 saobraćajnih nezgoda, od kojih je devet saobraćajnih nezgoda sa poginulim, a 185 sa povređenim licima. U saobraćajnim nezgodama poginulo je devet lica, dok je teže i lakše povređeno 222 lica.  Uspostavljen je opadajući trend broja povređenih lica nakon 2013. godine. Broj poginulih lica je opao 2014. godine i stagnirao 2015. godine. Poginulo je dvoje pešaka, što čini 22 odsto od ukupnog broja poginulih lica u SN. Poginulo je troje vozača i putnika u putničkim automobilima, što čini 33 procenata od ukupnog broja poginulih u saobraćajkama. Na teritoriji opštine Senta poginulo je troje biciklista, jedan vozač mopeda, a u saobraćajnim nezgodama gde je jedan od učesnika bio traktor poginulo je dvoje ljudi. U posmatranom periodu povređeno je 15 dece, dok nije bilo poginule dece. Deca su najviše stradala u svojstvu putnika u vozilu (47 procenata). Mladi čine 11 procenata od ukupnog broja poginulih lica u saobraćajnim nezgodama, a u saobraćajnim nezgodama najčešće stradaju u svojstvu vozača (66 odsto). Dvadeset u dva procenata ukupno poginulih lica čine lica od 65 godina i starija, a ova kategorija stanovništva u saobraćajnim nezgodama najčešće strada u svojstvu bicikliste (46 odsto). Najviše povređenih lica u saobraćajnim nezgodama bilo je u avgustu, a najviše saobraćajki sa povređenim licima pripada vidu „bočni sudari“.

U istom periodu u opštini Srbobran dogodilo se 357 saobraćajnih nezgoda, od kojih je 11 saobraćajnih nezgoda sa poginulim, a 192 sa povređenim licima. U saobraćajnim nezgodama poginulo je 12 lica, dok je teže i lakše povređeno 288. Nije uspostavljen opadajući trend broja povređenih lica, dok postoji opadajući trend broja poginulih lica. Nije bilo poginulih pešaka. Vozači i putnici čine 33 odsto od ukupnog broja poginulih lica. Biciklisti čine 25 odsto od ukupnog broja poginulih u saobraćajnim nesrećama. Vozači i putnici na motociklima i mopedima čine 33 odsto od ukupnog broja poginulih lica. U saobraćajnim nezgodama gde je jedan od učesnika bio traktor, poginulo je osam odsto od ukupnog broja poginulih lica. U posmatranom periodu povređeno je 28 dece, dok nije bilo poginule dece. Deca su najviše stradala u svojstvu putnika u vozilu (46 odsto). Mladi čine 33 procenata od ukupnog broja poginulih lica u saobraćajnim nezgodama, dok u saobraćajnim nezgodama najčešće stradaju u svojstvu vozača (51 odsto). Starija lica u saobraćajnim nezgodama najčešće stradaju u svojstvu bicikliste (71 procenata). Najviše povređenih lica u saobraćajnim nezgodama bilo je u septembru. Najveći broj saobraćajnih nezgoda sa povređenim licima pripada vidu „bočni sudari“.

Biciklisti moraju biti osvetljeni noću i u uslovima smanjene vidljivosti
Biciklisti moraju biti osvetljeni noću i u uslovima smanjene vidljivosti

U opštini Žabalj dogodile su se ukupno 552 saobraćajne nezgode, od kojih je 18 saobraćajnih nezgoda sa poginulim, a 340 sa povređenim licima. U saobraćajnim nezgodama poginulo je 19 lica, dok je teže i lakše povređeno 506 lica. Nije uspostavljen opadajući trend broja poginulih i povređenih lica. Pešaci čine 26 odsto od ukupnog broja poginulih lica u SN. Vozači i putnici čine 47 odsto od ukupnog broja poginulih lica. Biciklisti čine 11 odsto ukupnog broja poginulih lica. Vozači i putnici na motociklima i mopedima čine 16 procenata od ukupnog broja poginulih lica u saobraćajnim nesrećama. U posmatranom periodu povređeno je 34 dece, dok je jedno dete poginulo. Deca su najviše stradala u svojstvu putnika u vozilu (38 odsto). Mladi čine 16 odsto od ukupnog broja poginulih lica u saobraćajnim nezgodama, a najčešće stradaju u svojstvu vozača (54 procenata). Starija lica u saobraćajnim nezgodama najčešće stradaju u svojstvu vozača, odnosno putnika u putničkom automobilu (44 odsto) i biciklista (33 odsto). Najviše povređenih lica u saobraćajnim nezgodama bilo je u avgustu. Najveći broj saobraćajnih nezgoda sa povređenim licima pripada vidu „bočni sudari“.

Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja od 2011. do 2015. godine u saobraćajnim nesrećama koje su se dogodile na teritoriji opštine Temerin poginulo je 10 osoba, dok je teže i lakše povređeno 474. Pored tog podatka, najvažnije činjenice o stanju bezbednosti saobraćaja na teritoriji opštine, prema navodima Agencije, jesu sledeće: dogodilo se ukupno 700 saobraćajnih nezgoda, od kojih je sedam saobraćajnih nezgoda sa poginulima, a 325 sa povređenim licima. Dalje, navodi se da nije uspostavljen  opadajući trend broja poginulih i povređenih. Pešaci čine pedeset odsto od ukupnog broja poginulih lica, vozači i putnici takođe 50 odsto od ukupnog broja poginulih lica, dok poginulih biciklista nije bilo. U opštini Temerin od 2011. do 2015. godine nije bilo poginulih na motociklima i mopedima. U periodu od četiri godine, u saobraćajnim nezgodama gde je jedan od učesnika bio traktor, nije bilo poginulih lica. U posmatranom periodu povređeno je 39 dece, dok je jedno dete poginulo. Deca, prema statistici, najviše su stradala u svojstvu putnika u vozilu (65 odsto od broja stradale dece). Nije bilo poginulih mladih lica na teritoriji opštine Temerin. Oni u saobraćajnim nezgodama najčešće stradaju u svojstvu vozača (60 odsto). Što se tiče osoba starosti od 65 godina pa naviše, oni čine 30 odsto poginulih lica. Starija lica u saobraćajnim nezgodama najčešće stradaju u svojstvu vozača, odnosno putnika u putničkom automobilu, čak 41 odsto. Najviše povređenih lica u saobraćajnim nezgodama bilo je u aprilu i septembru. Njihov najveći broj pripada vidu „sudari pri vožnji u istom smeru”.

Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja od 2011. do 2015. godine u saobraćajnim nesrećama koje su se dogodile na teritoriji opštine Bečej poginuo je 21  čovek, dok je teže i lakše povređeno 613. Pored tog podatka, najvažnije činjenice o stanju bezbednosti saobraćaja na teritoriji opštine, prema navodima Agencije, jesu sledeće: dogodila se ukupno 701 saobraćajna nezgoda, od kojih je 21 saobraćajna nezgoda sa poginulima, a 451 sa povređenim licima. Dalje, navodi se da je uspostavljen  opadajući trend broja poginulih i povređenih lica. Pešaci čine pet odsto od ukupnog broja poginulih lica, vozači i putnici 33 odsto od ukupnog broja poginulih lica, dok biciklisti 24 odsto ukupnog broja poginulih. Visok je procenat poginulih na motociklima. Naime, vozači i putnici na motociklima i mopedima čine 29 odsto od ukupnog broja poginulih lica. U periodu od četiri godine, u saobraćajnim nezgodama gde je jedan od učesnika bio traktor, poginulo je pet odsto od ukupnog broja poginulih lica. U posmatranom periodu povređeno je 42 dece, dok nije bilo poginule dece. Deca, prema statistici, najviše su stradala u svojstvu putnika u vozilu (48 odsto od broja stradale dece). Mladi čine 33 procenata od ukupnog broja poginulih lica u saobraćajnim nezgodama na teritoriji opštine Bečej. Oni u saobraćajnim nezgodama najčešće stradaju u svojstvu vozača (63 odsto). Što se osoba starosti od 65 godina pa naviše, oni čine 19 odsto od poginulih u saobraćaju, dok upravo starija lica u najčešće stradaju kao biciklisti (44 odsto). Leto je period kada je najviše povređenih u saobraćaju u opštini Bečej, tačnije avgust i septembar, dok najveći broj saobraćajnih nezgoda sa povređenim licima pripada vidu „bočni
sudari“.

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. Medijski sadržaj nastao je u okviru projekta „Otvoreno o korupciji: Za više transparentnosti i odgovornosti u potiskim javnim finansijama“, koji finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име