Foto: Ilustracija, Pixabay
Foto: Ilustracija, Pixabay

U toku je rani javni uvid u materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene za izgradnju vetroelektrane „Vetrogon” na području opština Bečej i Srbobran, počev od 15. do 29. maja ove godine. Planirana je izgradnja od 55 do 75 stubova vetrogeneratora, pojedinačne instalisane snage ne manje od 5 megavata, a ukupna snaga će biti oko 450 megavata.

Maksimalna visina, ukupna visina stuba vetrogeneratora sa episom u gornjem položaju, vetrogeneratora će biti do 270 metara.

Odlukom o izradi Prostornog plana područja posebne namene za izgradnju vetroelektrane „Vetrogon“ obuhvaćene su cele katastarske opštine Srbobran, Bečej i Radičević.

„Područje opština Srbobran i Bečej, na osnovu Studije Atlasa vetrova na teritoriji AP Vojvodini se nalazi u zoni vetrova 3,5-4,5 metara u sekundi, na visinama preko 50 metara iznad tla, a naročito 100 metara iznad tla.” stoji u dokumentaciji.

Proizvedena električna energija predavaće se u prenosni elektroenergetski sistem, preko 35(33)(20) kilovolta kablovske mreže, u planirane transformatorske stanice 35(Z3)(20)/400(220) kilovolta, koje se povezuju na razvodno postrojenje 400 kilovolta (220 kV)(110 kV) u preko priključnog dalekovoda će se povezati na 400 kilovolta (220) kV, odnosno 110 kV prenosnu mrežu do mesta priključenja koje će biti definisano tehničkim uslovima koje će izdati operator prenosne mreže AD „Elektromreža Srbije” izradom Studije priključenja na prenosnu mrežu.

Za potrebe izgradnje i montaže vetrogeneratora (radi postavljanja mašina, opreme, uređaja), kao i u slučaju havarijskog režima (prilikom otklanjanja kvarova vetrogeneratora) i održavanja, u neposrednoj blizini stubova vetrogeneratora, o6ezbediće se platoi kao privremene površine određene nosivosti.

Površine za izgradnju vetrogeneratora i objekata u funkciji vetrogeneratora biće tačno određene tehničkom dokumentacijom. Po definisanju ovih površina ostalo zemljište u okviru površina za izgradnju vetrogeneratora i objekata u funkciji vetrogeneratora biće u funkciji poljoprivrede i može se koristiti isključivo za klasično ratarstvo i povrtarstvo, bez zasađivanja drveća.

Učešće stručnih organa i javnosti

Organi, organizacije, imaoci javnih ovlašćenja i druge institucije, koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu, planiranje i uređenje prostora i izgradnju objekata, pozivaju se da daju uslove i mišljenja od značaja za izradu Prostornog plana područja posebne namene za izgradnju vetroelektrane „Vetrogon“ i da iste dostave, u toku trajanja ranog javnog uvida, na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21000 Novi Sad.

Pravna i fizička lica pozivaju se da dostave primedbe i sugestije na Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene za izgradnju vetroelektrane „Vetrogon“ u pisanom obliku na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, u toku trajanja ranog javnog uvida, a najkasnije do 29. maja 2023. godine.

Vezano za stanje  životne sredine navedeno je sledeće:

-Kvalitet životne sredine predmetnog prostora je u određenoj meri očuvan, jer se izgradnja planiranog infrastrukturnog sistema nalazi na poljoprivrednom zemljištu. Samo poljoprivredno zemljište, koje je u funkciji poljoprivredne proizvodnje, delimično je ugroženo zbog slabo kontrolisane primene agrohemijskih mera. U okruženju trase planiranog infrastruturnog sistema nema značajnih degradacionih punktova životne sredine.

Takođe, u okviru ovog poljoprivrednog zemljišta moguća je izgradnja drugih objekata u funkciji primarne poljoprivredne proizvodnje (objekti za smeštaj mehanizacije, repromaterijala, smeštaj i čuvanje gotovih poljoprivrednih proizvoda, staje za gajenje stoke, objekti za potrebe gajenja i prikazivanje starih autohtonih sorti biljnih kultura i rasa domaćih životinja, objekti za gajenje pečurki, puževa i riba dr.) što će biti definisano Nacrtom Prostornog plana.

Procenjuje se da bi, kako piše u materijalu, na području AP Vojvodine u narednom desetogodišnjem periodu učešće nekonvencionalnih energetskih izvora u ukupnoj potrošnji moglo da dostigne oko 20 odsto.

Potencijalnu energiju iz obnovljivih izvora moguće je obezbediti: iz biomase, kao najznačajnijeg energetskog potencijala na ovom području, korišćenjem energije vetra, izgradnjom solarnih elektrana, povećanjem udela malih hidroenergetskih potencijala u ukupnoj proizvodnji električne energije, kao i iz ostalih izvora (komumalni otpad, geotermalna energija i dr).

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име