U Srbiji u proteklih desetak godina ima ukupno oko 250 odobrenih predloga projekata javno-privatnog partnerstva.

Javno – privatno partnerstvo (JPP) predstavlja ugovornu saradnju javnog i privatnog sektora u oblastima od javnog značaja. Na ovaj način može da se organizuje rad apoteka, da se izgrade i održavaju putevi, pružaju dimničarske usluge, da se održava javna rasveta, ali i groblja i zelene površina, prikuplja i odlaže, komunalni otpad, organizuje zoohigijena i rad predškolske ustanove.

Institut za teritorijalni ekonomski razvoj InTER i Bečejsko udruženje mladih su u proteklom mesecima održali radionice na temu uključivanja organizacija civilnog društva u dijalog sa javnim vlastima kod  projekata javno – privatnog partnerstva.

Praksa u ovoj oblasti govori u prilog tome da su projekti u kojima su građani i zainteresovana udruženja uključeni u najranije faze projekta uspešniji. Primeri uključivanja u procese donošenja odluka u raspolaganju javnim finansijama i donošenju odluka na lokalnim nivou iz opštine Bečej su prezentovani učesnicima iz opština Topola, Lazarevac, Bajina Bašta, Ljubovija i Opovo.

Na radionicama u tri opštine u Srbiji su predstavljeni različiti pristupi i inovativni mehanizmi za uspostavljanje proaktivne saradnje i efikasnog dijaloga sa javnim vlastima. Fokus je stavljen na oblasti koje su od posebnog značaja za lokalni razvoj zajednica (javno – privatno partnerstvo, razvoj lokalne infrastrukture i drugi projekti od javnog značaja).

Neki od zaključaka radionica odnose se na to da su lokalne organizacije civilnog društva i javne vlasti spremne sa saradnju, dijalog, razmenu ideja i znanja u oblasti javno – privatnog partnerstva, ali i da su ovakvi projekti veoma značajni za unapređenje kvaliteta pružanja usluga na lokalnom nivou.

Učesnici radionica su bili donosioci odluka sa lokalnog nivoa, predstavnici javnog sektora, organizacija civilnog društva, mediji.

O JPP 

Ovakvom saradnjom se, jednostavno rečeno, kombinuje novac i iskustvo privatnog sektora i sigurnost i potrebe javnog sektora,  a sve zarad pružanja efikasnijih usluga građanima.

Prednosti ugovara ovakve saradnje između javnih i privatnih partnera jesu ti što, između ostalog, javni sektor nema dovoljno sredstava i kapaciteta – tehničkih i kadrovskih, dok privatni ima. Uz to, projektni koji se verovatno nikada ne bi mogli sprovesti, uz javno – privatno partnerstvo imaju šansu.

Malo je poznato da na kraju ugovora, u posed države, odnosno lokalne vlasti se vraća sve što je privatni partner izgradio i opremio. U ovakvim aranžmanima većina rizika se prevaljuje na privatnog partnera, čime se, navode stručnjaci, štite javni interesi.

Projekat „Značaj dijaloga za lokalno ekonomski razvoj – na primeru projekata javno-privatnog partnerstva“ realizuju InTER i BUM, a finansijski podržava Beogradska otvorena škola kroz program Dijalog promena: Podrška reformama kroz saradnju organizacija civilnog društva i javnih vlasti.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име