Ilustracija: Sportski centar u Bečeju
Ilustracija: Sportski centar u Bečeju

Planom nabavki za 2014. godinu Ustanova za sportsku i kulturnu aktivnost omladine „Đorđe Predin Badža“ nije predviđeno raspisivanje postupka javne nabavke male vrednosti za sanaciju i adaptaciju postojećih objekata, iako vrednost tih radova prelazi iznos od 400.000 dinara. Naime, članom 39 Zakona o javnim nabavkama objašnjava se da je javna nabavka male vrednosti, u smislu ovog zakona, jeste nabavka istovrsnih dobara, usluga ili radova čija je ukupna procenjena vrednost na godišnjem nivou niža od 3.000.000 dinara. Na nabavke istovrsnih dobara, usluga ili radova čija je ukupna procenjena vrednost na godišnjem nivou niža od 400.000 dinara, naručioci nisu obavezni da primenjuju odredbe ovog zakona.

U bečejskom sportskom centru planirani su sledeće vrste radova sa procenjenom vrednosti bez PDV-a: zidarski radovi 166.666 dinara, stolarski radovi 83.333 dinara, molerski radovi 83.333 dinara, radovi na krovu 83.333 dinara, radovi na vodovodu i kanalizaciji 83.333 dinara, radovi na centralnom grejanju 83.333 dinara i „električne instalacije“ 83.333 dinara. Prema članu 2. Zakona o planiranju i izgradnji naručilac u pitanju je sanacija i adaptacija objekata, pa je u ovom slučaju USKAO „Đorđe Predin Badža“ trebalo da pokrene postupak javne nabavke male vrednosti i oblikuje po partijama ili da sprovede postupak javne nabavke male vrednosti za svaki tip radova pojedinačno, budući da je ukupna vrednost predviđena na 666.664 dinara. Što se tiče usluga osiguranja zgrade, sa procenjenom vrednosti od 2.916.666 dinara, gde se kao osnov za pokretanje postupka navodi da je neophodno obezbediti kontinuirano osiguranje objekta i imovine, nije predviđeno i osiguranje zaposlenih lica. 

Inače, ovogodišnji plan nabavki ustanove usvojen 29. januara, a izmenjen 4. juna. Procenjena vrednost javnih nabavki za ovu godinu iznosi 10.416.665 dinara, dok je za postupke za koje se tender ne raspisuje 9.129.986 dinara.

 

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име