Renoviranje crkve Svetog Nikole u Novom Bečeju, koje je opština Novi Bečej realizovala 2011. godine, koštalo je građane ukupno 14.203.345,67 dinara. Radovi na crkvi su sprovedeni, ali je bivši predsednik opštine Novi Bečej, Milivoj Vrebalov umesto jedne javne nabavke velike vrednosti protivzakonito raspisao četiri javne nabavke male vrednosti i na taj način prekršio Zakon o javnim nabavkama, a postoje osnovane sumnje i da je zloupotrebljen službeni položaj.

Opština Novi Bečej je za sanaciju crkve Svetog Nikole sprovela četiri odvojena postupka javne nabavke male vrednosti:

Broj JNMV: IV 04-404-3/3-2011, zaključena 06.05.2011. godine sa firmom „Fenix“ d.o.o. iz Novog Sada, koju zastupa direktor Mladen Adamović, sa ugovorenom cenom od 3.648.943,81 dinara sa PDV-om, za nabavku radova na generalnoj rekonstrukciji zvonika;

Broj JNMV: IV 04-404-3/6-2011, zaključena 01.09.2011. godine sa firmom „Met-kom“ d.o.o. iz Kikinde, koju zastupa direktor Tatjana Kovačević, sa ugovorenom cenom od 3.203.581,71 dinara sa PDV-om, za nabavku radova na krovu crkve Svetog Nikole;

Broj JNMV: IV 04-404-3/7-2011, zaključena 02.09.2011. godine sa firmom „Fenix“ d.o.o. iz Novog Sada, koju zastupa direktor Mladen Adamović, sa ugovorenom cenom od 3.681.315,15 dinara sa PDV-om, za nabavku radova na fasadi crkve Svetog Nikole;

Broj JNMV: IV 04-404-3/8-211, zaključena 12.12.2011. godine sa firmom „Fatto a mano“ szr iz Novog Sada, koju zastupa preduzetnik Dragiša Vukosav, sa ugovorenom cenom od 3.669.505,00 dinara sa PDV-om, za nabavku radova na bojenju fasade crkve.

Po starom, a i po novom Zakonu o javnim nabavkama, vrednost istorodnih radova u toku jedne budžetske godine se sabira i ukoliko prelazi iznos iznad gornjeg limita za javne nabavke male vrednosti neophodno je sprovesti javnu nabavku velike vrednosti. Osnovna razlika između javne nabavke male vrednosti i javne nabavke velike vrednosti sadrži se u tome da se u javnoj nabavci velike vrednosti raspisuje otvoren poziv i u tom slučaju su sve firme u mogućnosti da daju ponudu. U četiri gorenavedene javne nabavke male vrednosti, za nabavke vezane za rekonstrukcije crkve su znale samo firme koje je bivši predsednik opštine, Milivoj Vrebalov obavestio da daju ponudu. Na taj način je došlo do grubog kršenja načela ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava, načela obezbeđivanja konkurencije među ponuđačima, načela transparentnosti postupka javne nabavke i načela jednakosti ponuđača, jer je protivzakonito „usitnjena“ javna nabavka velike vrednosti. Odnosno ovim tzv. „cepkanjem velike javne nabavke“ stvaraju se osnovane sumnje da je zloupotrebljen službeni položaj, što je prema Krivičnom zakoniku definisano kao:

Zloupotreba službenog položaja

Član 359

(1) Službeno lice koje iskorišćavanjem svog službenog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granice svog službenog ovlašćenja ili nevršenjem svoje službene dužnosti pribavi sebi ili drugom fizičkom ili pravnom licu kakvu korist, drugom nanese kakvu štetu ili teže povredi prava drugog, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(2) Ako je izvršenjem dela iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu preko četristopedeset hiljada dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Ako vrednost pribavljene imovinske koristi prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina.

Indikativno je da u Odluci o planu nabavki za 2011. godinu, u kojoj treba predvideti sve javne nabavke za tekuću godinu – Broj: IV 04-404-4/2011, od 04.01.2011. godine, ne postoje predviđeni radovi na sanaciji crkve Svetog Nikole u Novom Bečeju, već su Odlukom o izmeni i dopuni odluke o planu javnih nabavki za 2011. godinu koje su se usvajale uoči pokretanja postupaka gore pomenutih javnih nabavki male vrednosti, te nabavke i dodate u plan.

Takođe je zanimljivo da su u Odlukama za pokretanje postupka sve četiri javne nabavke rokovi za pripremu Konkursne dokumentacije bili 3 dana, da su pozivi za dostavljanje ponuda bili dostavljeni takođe u roku od 3 dana od dana izrade konkrusne dokumentacije, a da je Komisija za javne nabavke u sva 4 slučaja donela odluku o izboru najpovoljnije ponude za manje od 10 dana od datuma raspisivanja tih nabavki.

Poznat je i podatak da je Ljubiša Kovačević, suvlasnik firme „Met-kom“ iz Kikinde, koja je realizovala jednu od četiri navedene nabavke, uhapšen prilikom hapšenja predsednika opštine Nova Crnja i još četiri biznismena zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična dela primanje i davanje mita. Prema saopštenju policije, opština Nova Crnja je tokom 2012. godine raspisala javnu nabavku male vrednosti za izgradnju kapele, za radove na uličnoj infrastrukturi i ravnanje poljskih puteva na teritoriji te opštine. Poslove je dobilo preduzeće „Met-kom“ iz Kikinde zbog čega je osumljičeni suvlasnik preduzeća „predstavniku opštinske vlasti“ isplatio 200.000 dinara. Detaljnije o ovom slučaju na linku.

BUM je u okviru Koalicije za nadzor javnih finansija realizovao projekat „Građani u lokalnom budžetskom procesu“, u kojem je između ostalog monitorisao i javne nabavke opštine Novi Bečej, gde su konstatovane mnoge nepravilnosti. Cilj ovakvih projekata jeste podizanje nivoa učešća građana, udruženja, medija i privrede u budžetskom procesu i građanskom nadzoru javnih finansija, čime se unapređuje kvalitet lokalnih politika, povećava transparentnost rada lokalne samouprave i smanjuje rizik od korupcije na lokalnom nivou.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име