Danas (5. jul) je na gradskoj pijaci realizovana akcija „Kupi posao!“ u kojoj je više od sto žitelja naše opštine kupilo fakultetsku diplomu, uverenja, razne dozvole, zakazalo lekarsku intervenciju „preko reda“, a mnogi su stupili u radni odnos u lokalnoj samoupravi i javnim preduzećima.[widgetkit id=124]

 

Bečejsko udruženje mladih je realizovalo akciju „Kupi posao!“ sa ciljem da ukaže građanima koliko krupne i negativne posledice u društvu izaziva korupcija, obesmišljavajući univerzalni princip jednakosti. Korupcija stvara sistem u kom su privilegovani oni sa „dubljim džepom“ ili dobrim vezama.

– Korupcija je svako iskorišćavanje javnog položaja ili ovlašćenja, prekoračenje granica ovlašćenja ili nevršenje dužnosti od strane državnog službenika ili vršioca javne funkcije koji na taj način pribavi sebi ili drugom protivpravnu imovinsku korist ili drugom nanese imovinsku štetu, dok građani korupciju najviše vezuju za primanje i davanje mita, te smo uz ovu simulaciju kupovina posla i diploma delili i edukativni materijal kako bi građani lakše uočavali koruptivne radnje, istakao je Aleksandar Đekić, predsednik udruženja. 

– Građanima smo delili lažne novčanice u apoenima od 500 evra, kojima su oni na našem štandu Univerziteta u Bečeju, Fakulteta za državni posao, kod dekana Nikole Popova kupovali diplomu o visokom obrazovanju i akademskom zvanju po izboru. Bečejci su po pitanju akademskog zvanja bili izrazito kreativni, pa je naša opština bogatija za više od sto novih akademskih građana koje smo uhlebili na državne jasle, zaključuje Tijana Džakulin.

 Vrste koruptivnih radnji: 

BELA KORUPCIJA – Davanje privilegija na osnovu rođačkih i prijateljskih veza, bez očekivanja protivusluge. Primer: rođak zaposlen u domu zdravlja svaki put te preko reda uvede kod dokotra. Slučajevi bele korupcije često ne predstavljaju krivična dela sama po sebi, već bi eventualno mogli da se podvedu pod disciplinsku odgovornost koju bi poslodavac trebao da sankcioniše. Pravni sistem ne može da pokrije baš svaku radnju koja nije moralna i ispravna, što ne znači da se protiv tih pojava ne treba boriti.

SIVA KORUPCIJA – Davanje privilegija po principu „usluga za uslugu“ Primer: U policiji radi čovek koji ti „pocepa“ prijavu za saobraćajni prekršaj, a onda ti jednog dana pomene kako mu ćerka ima jedinicu iz matematike koju joj predaje tvoja majka.

CRNA KORUPCIJA – Davanje privilegija uz direktnu novčanu nagradu. Primer: čekaš na operaciju krajnika i nikako da dođeš na red kod „dobrog lekara“. Jedan prijatelj koji radi u bolnici ponudi ti da doktoru „gurneš“ izvesnu sumu u džep kako bi te operisao preko reda.

CENTRALIZOVANA KORUPCIJA – Odvija se samo u državnom vrhu radi ostvarenja lične koristi i povećanja bogatstva. Primer: Uzimanje procenta za obezbeđivanje unosnih poslova, dok decentralizovanu korupciju sprovode državni činovnici na nižim nivoima vlasti.

SUKOB INTERESA je situacija kada, radi sticanja materijalne koristi, javni funkcioner stavlja svoj privatni ispred javnog interesa. Primer: Situacija kada javni funkcioner „namesti“ posao povezanoj firmi.

NEPOTIZAM je posebna vrsta sukoba interesa. Mada izraz ima širu upotrebu, njegovo značenje se vezuje za situaciju u kojoj neko upotrebljava svoja ovlašćenja kako bi ostvario neku prednost za člana svoje porodice. Primer: ujak koristi položaj da bi saposlio sestrića. Svrha zabrane nepotizma nije da se onemogući da članovi iste porodice rade zajedno već da se spreči mogućnost da javni službenik favorizuje svoje rođake, iako ima obavezu da zaposli kvalifikovano osoblje u javnoj službi.

KRONIZAM je širi pojam od nepoitizma i obuhvata situacije u kojima se prednost daje prijateljima i kolegama. Npr: u Velikoj Britaniji se kronizam označava izrazima „stare školske veze“ ili „momci iz starog kluba“.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име