-Gradonačelnici i predsednici opština dužni su da uspostave funkcionalan i efikasan kontrolni sistem, a veliki je problem to što većina gradova u Srbiji nema interne revizore i budžetske inspektore, kaže za portal MojBečej.rs vrhovni državni revizor Duško Pejović.

Funkcionalan i efikasan kontrolni sistem je prepreka svim slabostima i nepravilnostima.

– Zakonima i propisima je utvrđena potreba da svaka jedinica lokalne samouprave i svaki budžetski korisnik ima internu reviziju. Mi, napomenuo sam, imamo situaciju da najveći deo jedinica lokalnih samouprava još nema uspostavljene pomenute kontrolne organe. Isto tako, veliki broj lokalnih samouprava među koje spadaju i gradovi, nemaju ni budžetskog inspektora ni internog revizora. Propisima je regulisano šta je čija obaveza. Interni revizor bi trebao da bude, kako se negde kaže, oči i uši odnosno, desna ruka predsednika ili gradonačelnika koji za njegove potrebe daje  istinitu, objektivnu i pouzdanu informaciju o sporvođenju postupaka u jedinici lokalne samouprave. Interni revizor daje preporuke i ukazuje na slabosti u funcionisanju internog kontrolnog sistema. To su obaveze internog revizora, a gradonačelnik ili predsednik opštine je dužan da uspostavi efikasan i funkcionalni kontrolni sistem koji će biti prepreka svim slabostima i nepravilnostima. Ukoliko on to uradi i prihvati preporuke internog revizora, onda on čini dobro u poboljšanju funkcionisanja interne kontrole, ukoliko pak on to ne učini interni revizor je završio svoj posao, a odgovornost u propustima pripada gradonačelniku kao najodgovornijem ili kao naredbodavcu za izvršenje budžeta. Sa druge strane, Zakon o budžetskom sistemu je u nekoliko članova regulisao i definisao pitanje rada, nadležnosti i odgovornosti budžetske inspekcije i budžetskog inspektora. Budžetski inspektor je zadužen za kontrolu materijano-finansijskog poslovanja i njegova je obaveza da shodno planu svog rada,projekciji i proceni rizika vrši kontrolu i o tome obaveštava i izveštava gradonačelnika. Dakle, vrlo su važne ove funkcije i mislim da ovom pitanju treba dati još veću pažnju i razvijati ih, osposobljavati ih, odnosno raditi na tome da jačaju unutrašnje snage u svakom kolektivu, odnosno, jedinici lokalne samouprave, tako da kad državna revizija vrši reviziju ima uređenije, sređenije stanje. Nepostojanje ovih organa uzročno je povezano sa nepravilnostima koje zatičemo prilikom revizije lokalnih samouprava, objasnio je Duško Pejović, rukovodilac Sektora za reviziju budžeta lokalnih samouprava pri Državnoj revizorskoj instituciji (DRI).

Najviše nepravilnosti u lokalnim samoupravama ima u smislu “probijanja” aproprijacija, javnim nabavkama, davanju sredstava sportskim klubovima i organizacijama bez konkursa i adekvatnih kriterijuma, zaključio je Pejović.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име