Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 25. septembra poništila je postupak javna nabavke za usluga izrade projektne dokumentacije – projekat metodologije za projekat GIS-a, i obavezala Opštinu Žabalj, kao naručioca u ovom postupku, da nadoknadi „Mapsoft“ DOO iz Beograda, troškove zahteva za zaštitu prava u iznosu od 96.500 dinara.

Naime, podnosilac zahteva žalio se, u fazi postupka pre isteka roka za podnošenje ponuda, na konkursnu dokumentaciju javne nabavke, između ostalog u pogledu tehničkog i kadrovskog kapaciteta. Na navode u zahtevu za zaštitu prava naručilac, u ovom slučaju Opština Žabalj, ima mogućnost da odgovori, međutim, u konkretnom slučaju, ocenom komisije, razlozi za definisanje uslova na koje se beogradski DOO žalio, nisu sprovedeni u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama. Pojednostavljeno rečeno, zahtevani kadrovski (vrsta angažmana i broj kadrova, kao i zahtevane licence) i tehnički kapacitet (oprema) nisu u logičkoj vezi sa ovom nabavkom, a istima se neopravdano ograničava konkurencija, što je suprotno odredbama ZJN.

Procenjena vrednost ove javne nabavke bila je 2.500.000 dinara, sprovedena je u otvorenom postupku (duži rokovi u odnosu na, recimo, postupak javne nabavke male vrednosti, iako je ova javna nabavkama mogla da se sprovede u pomenutom postupku budući da je procenjena vrednost ispod 3.000.000 dinara).

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име