Postupak javne nabavke za izvođenje radova na rekonstrukciji ulične rasvete u Hajduk Veljka, Uroša Predića, Svetozara Miletića, Svetozara Markovića i Zmaj Jovinoj u Bečeju zaustavio je zahtev za zaštitu prava koji je podneo jedan od ponuđača, odnosno firma koja je konkurisala za posao. Naručilac ovih radova jeste Direkcija za izgradnju opštine Bečej, a procenjena vrednost javne nabavke iznosi 6.557.500 dinara.

Zahtev za zaštitu prava, svojevrsnu žalbu na odluku Direkcije za izgradnju Bečej o kojoj će odlučivati Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, podneo je Somborelektro DOO iz Sombora, jedan od ponuđača. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava na portalu Uprave za javne nabavke objavljeno je 22. decembra 2015. godine.

Naime, na osnovu predloga Komisije za javnu nabavku 8. decembra 2015. doneta je odluka o dodeli ugovora, kojom bi posao bio poveren Društvu za proizvodnju, trgovinu i usluge Tesla sistemi DOO Beograd, Novi Beograd, koji je podneo zajedničku ponudu sa firmama Preduzeće za projektovanje i izvođenje elektro – energetskih radova Luks – elektro DOO iz Uba i Slobodan Vujkov PR Postavljanje elektroinstalacija Elektro Liv iz Bečeja.

Ukoliko Republička komisija utvrdi da je žalba osnovana, Direkcije će morati da nadoknadi troškove podnošenja zahteva, što u slučaju otvorenog postupka kakav je i ovaj, iznosi 120.000 dinara, dok podnosilac zahteva može da traži i naknadu za troškove sastavljanje zahteva. Uzimajući u obzir da Republička komisija uglavnom donosi rešenje i zaključke u roku retko kraćem od tri meseca, može se zaključiti da se postupak ove javne nabavke neće nastaviti još dva meseca, drugim rečima, pre marta neće biti poznato kome će posao biti poveren.

Inače, procedura ove javne nabavke počela je još jesenas, objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda 6. oktobra 2015. godine.

Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ako nije drugačije određeno Zakonom o javnim nabavkama.

Zahtev za zaštitu prava se podnosi naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji. Podnosi se neposredno (lično), poštom, putem faksa ili elektronske pošte. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac je dužan da u roku od dva dana od dana njegovog prijema objavi o tome obaveštenje na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

U slučaju postupka javne nabavke za rekonstrukciju uličnog osvetljenja u bečejskim ulicama, kako smo već naveli, ponuđač je zahtev za zaštitu prava podneo posle donošenja odluke o dodeli ugovora.

Rekonstrukcija uličnog osvetljenja podrazumeva zamenu 162 postojeće svetiljke energetski efikasnim LED svetiljkama u ulicama Hajduk Veljka, Uroša Predića, Svetozara Miletića, Svetozara Markovića, Zmaj Jovina u opštini Bečej, a, kako je naručilac objasnio, u cilju postizanja projektovanog osvetljaja i uštede i isplativosti investicije definisane tehno-ekonomskom analizom.

1 KOMENTAR

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име