Jedan od tri ponuđača u postupku javne nabavke za sanaciju objekta OŠ OŠ „Petar Kočić“ u Temerinu nakon odluke opštine da obustavi postupak, žalio se Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Procenjena vrednost ove investicije je 54.163.333 dinara, u postupku javne nabavke je bilo tri ponude, a opština, kao naručilac ovog posla, odlučila je sredinom ovog meseca da obustavi postupak, jer su sve ponude, kako je to navedeno na Portalu javnih nabavki, odbijene zbog toga što su neodgovarajuće i neprihvatljive.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava opština Temerin je objavila juče (28. decembar) na Portalu javnih nabavki i njime su do odluke Republičke komisije zaustavljene sve radnje naručioca u vezi sa ovom javnom nabavkom.

Dodajmo da je Republičkoj komisiji u proseku potrebno tri meseca da odluči o navodima žalbe ponuđača, tako u tom roku ovaj projekat neće dobiti epilog.

Novac za sanaciju objekta najveće temerinske škole obezbedila je Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, a postupak, kao naručilac, sprovodi opština Temerin.

-Javna nabavka je u određenoj fazi zastala, iz određenih tehničkih razloga sa kojima lokalna samouprava nema apsolutno nikakve veze. Inače, u komisiji koja je pripremala tendersku dokumentaciju i koja je učestvovala u realizaciji javne nabavke su učestvovali su i predstavnici Kancelarije. Jednostavno, to je sada na nadležnom državnom organu da proceni kako će se dalje odvijati. Cenim da se neće dovesti u pitanje opredeljenje da se ta sredstva stave na raspolaganje, rekao je predsednik opštine Temerin Đuro Žiga.

Inače, jedan od uslova koji je ponuđač morao da ispune jeste da su da raspolaže potrebnim brojem i kvalifikacijama izvršilaca za sve vreme izvršenja ugovora o javnoj nabavci i to najmanje 35 izvršilaca, od čega najmanje 25 građevinske struke i to najmanje: sedam zidara i tesara, tri limara, dva vodoinstalatera, osam molera i gipsara, dva keramičara i tri stolara. Takođe, ponuđač mora da ima najmanje jednog diplomiranog građevinskog inženjera koji poseduju važeću licencu Inženjerske komore Srbije, i to: licencu 400 ili 401 ili 410 ili 410 ili 411 ili 412 ili 413 ili 414 ili 415 ili 418 ili 419- koji će rešenjem biti imenovan za odgovornog izvođača radova u predmetnoj javnoj nabavci.

Kao dokaz da ispunjava uslove kadrovskog kapaciteta moralo se dostaviti sledeće: poreske prijave za porez i doprinose po odbitku, a kojim ponuđač dokazuje da raspolaže sa najmanje 35 izvršilaca (građevinsko-zanatskih radnika i inženjera). Ponuđač je u obavezi da dostavi izvod iz pojedinačne poreske prijave za porez i doprinose po odbitku za mesec koji prethodi mesecu objave poziva za podnošenje ponuda, overenu pečatom i potpisom ovlašćenog lica ponuđača.

–  Naručilac je u ovom konkretnom slučaju trebalo da ostavi prostor da ponuđači eventualno u momentu podnošenja ponude dokazuju kadrovski kapacitet koji je zahtevao za ovaj posao. Naime, ovako nisu mogli da konkurišu oni ponuđači koji inače imaju, na primer, 10, 20 radnika, a ne 35 koliko se traži, a ispunjavaju ostale uslove, pa da im se da mogućnost da ostali kadar dodatno angažuju. Tako bi više ponuđača moglo da konkuriše, a i šanse da stignu odgovarajuće ponude su veće, rekao je Aleksandar Đekić iz Bečejskog udruženja mladih (BUM), organizacije koja je članica Koalicije za nadzor javnih finansija.

On, sa druge strane, dodaje da je pitanje opravdanosti dodatnih uslova uvek otvoreno, kao i da naručioci treba da vode računa da oni budu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

-Naručilac u konkursnoj dokumentaciji određuje dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke u pogledu finansijskog, poslovnog, tehničkog i kadrovskog kapaciteta uvek kada je to potrebno imajući u vidu predmet javne nabavke i moraju biti određeni tako da ne diskriminišu ponuđače i da su u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke, zaključuje Đekić.

Inače, sanacija objekta škole podrazumeva demontažu, zidarske radove, izolaterske molerske, podopolagačke i stolarski radove, sanaciju sanitarnih čvorova, sanaciju krova na sportskoj hali, popravku postojećih grejnih tela, uključujući farbanje, kao i zamenu oštećenih delova radijatora.

Javna nabavka za izvođenje radova na sanaciji škole raspisana je 25. oktobra, rok za podnošenje ponuda je bio 24. novembar, ali je on produžavan zbog izmena konkursne dokumentacije.

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. Medijski sadržaj nastao je u okviru projekta „Otvoreno o korupciji: Za više transparentnosti i odgovornosti u potiskim javnim finansijama“, koji finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име