Redakcija portala „MojBečej“ upitila je žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, jer Javno preduzeće „Toplana“ Bečej nije u zakonskom roku dostavilo tražene podatke o radnim mestima i ugovorima.

 

Šta je „MojBečej“ tražio od „Toplane“?

Portal „MojBečej“ je u januaru ove godine posredstvom tri Zahteva za pristup informacijama od javnog značaja tražio kopije dokumenata koji se tiču svih akta o sistematizaciji radnih mesta u tom preduzeću u mandatu direktora Dejana Babina i Dejana Vukovića.

Zahtevani su i ugovori, sačinjeni u mandatu direktora Vukovića, a tiču se: knjigovodstvenih i konstalting usluga, savetovanja. Tu su i ugovori za usluge reklame i propagande, za usluge informisanja i odnosi s javnošću.

Pored toga, zatražena je i dokumentacija u vezi sa menjanjem krovnih prozora, popravki i krečenja fasade, kao i rekonstrukcije osvetljenja i ugovori vezani za advokatske usluge. Uz navedene ugovore, zatraženi su i svi eventualni aneksi, te i računi i fakture na osnovu kojih su plaćanja obavljana. Naime, u pitanju su poslovi koji su predviđeni Planom nabavki za 2014. godinu tog javnog preduzeća, a čija pojedinačna vrednost nije prelazila 400.000 dinara bez poreza na dodatu vrednost. Tako, u pitanju su nabavke na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, a procedura za sklapanje posla je u tim slučajevima pojednostavljena. Inače, i Plan za proteklu godinu JP „Toplana“ je dostavila redakciji tek nakon žalbe, odnosno reagovanja Poverenika.

Naručilac dužan da poštuje propise i kod manjih iznosa

Član 39. Zakona o javnim nabavkama objašnjava da je javna nabavka male vrednosti nabavka istovrsnih dobara, usluga ili radova čija je ukupna procenjena vrednost na godišnjem nivou niža od 3.000.000 dinara. Na nabavke istovrsnih dobara, usluga ili radova čija je ukupna procenjena vrednost na godišnjem nivou niža od 400.000 dinara, naručioci nisu obavezni da primenjuju odredbe ovog zakona. Međutim, kada sprovodi nabavke iz stava 2. ovog člana, odnosno one na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, naručilac je dužan da spreči postojanje sukoba interesa, da obezbedi konkurenciju i da ugovorena cena ne bude veća od uporedive tržišne cene.

 

Foto: Ilustracija

 

 

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име