Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

Izveštaji pojedinih članova Opštinskog veća opštine Bečej i dalje su šturo napisani, pojedini sa samo nekoliko podataka koji ne govore mnogo o tome šta su radili tokom jednog meseca.

Među navodima u mesečnim izveštajima o radu se neretko nalaze i obaveze koje su podrazumevajuće – prisustvo sednicama Opštinskog veća, kao i nepotpune rečenice poput „rešavanje aktuelnih pitanja“, rad sa strankama i „rad u skupštini Bečej“, tačnije, bez detaljnih objašnjenja iz kojih bi se mogli izvući zaključci o efektima njihovog rada, ali i opravdanosti funkcija, odnosno resora za koji su zaduženi, te ni zarade koju imaju.

Članovi Opštinskog veća opštine Bečej Anđelko Mišković, Dragan Kovačev, Svetlana Vuletić, Đuro Kričković, Miomir Jelenić, Dejan Terzić,  Čaba Štefaniga, Igor Kiš i Karolina Smieško predsedniku opštine Bečej Draganu Tošiću od početka mandata dostavljaju mesečne izveštaje o radu.

Na pitanje kako komentariše izveštaje članova Opštinskog veća opštine Bečej, predsednik opštine Bečej Dragan Tošić, gostujući u našoj emisiji „Objektivno“ krajem prošle godine, kazao je da pojedini nisu shvatili zadatak i najavio presek njihovog rada i kao i da će, ukoliko se ispostavi da neko od devet članova opštinskog veća ne može da isprati tempo koji je zadat, morati doći do promena.

Međutim, javnost do sada nije obaveštena o detaljima u vezi sa najavljenim presekom rada lokalnih ministara.

Ovom prilikom podsećamo i na članak koji smo objavili krajem 2016. godine, a takođe u vezi sa radom članova Opštinskog veća i njihovim zaradama, a u nastavku saznajte šta se nalazi u izveštajima o radu članova Opštinskog veća za januar 2017. godine. Decembarske izveštaje ćemo naknadno objaviti.

Članica Opštinskog veća Svetlana Vuletić, zadužena za oblasti obrazovanja, uprave i propisa, navodi da je u januaru radila na aktu u Unutгаšпјој organizacijii i ѕitematizaciji poslova Opštinske uprave Bečej, pored toga pominje i izradu odluka o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini nakon spravedenog prvog kruga licitacije, pregled kolektivnih ugovora u Domu zdravlja Bečej, JP „Тоplаnа“ i sportskom centru. Ona obaveštava da je radila pregled postupka dodeljivanja stipendija studentгma sa teritarije opštine Bečej i kontroni pregled odluka o dodeli stipendija, te i pripremu sednica Veća.

Potom navodi rešavanje problema objekata u dvorištu Mesna zajednice, vezano za pravo korišćenje političkih organizacija i izdavanje u zakup trećim licima, a s tim u vezi i da je pokrenuta inicijativa da se navedeni objekti prenesu u javnu svojinu opštine Bečej (kod pravobranioca). Dalje, Vuletićka dodaje da je radila oko predloga da se prоjekat „Pravo na zdrav život“ Svet zdravlja realizuje preko Doma zdravlja, јеr pastoji obavezujući ugovor, a opština nema pravi osnov za isplate po takvom ugovoru. Potom ističe pripremu (sednica prim. nov.) Veća 17. januar 2017.

Većnica je u januaru imala sastanak sa sindikatom dečjeg vrtića u vezi sa povećanjem рlata u visini od šest odsto koje su dobile ustanove obrazovanja. Navodi da za vrtiće dodatna sredstva nisu odobrena u masi plata, pa se javio problem odakle se mogu izvršiti povećanja plata, a da se ne menja masa plata na nivou opštinskog budžeta. Razmatrana je i problematika novog zapošljavanja u vrtiću, јег је došlo da smanjenja radne snage, а nije dobijena saglasnost da se zaposle nova lica zbog aktuelne zabrane zapošljavanja. Donet zaključak da se traži saglasnost da se traži zapošljavanje šest vaspitačica.

Dalje, ona navodi početak aktivnosti na sprovođenju novog рlаnа upisa u srednje škole, te i sastanak sa direktorima škola i članom veća zaduženim za privredu gde je dogovoreno da se pribavi izjava od poslodavaca na teritoriji opštine Bečej, koji su spremni da prime učenike na praksu, kao i da se ispita kakve su potrebe tržišta u našoj opštini za radnom snagom.

Potom, u izveštaju stoji ovakva rečenica – Priprema Veća 24. januar 2017.

Ona dalje navodi i akademije (prisustvo? prim. nov,) u školama povodom proslave školske slave Sveti Sava, te sastanak sа pravobraniocima iz opština Južnobačkog i Severnobanatskog okruga vezano za zajedničko prevazilaženje problema velikih odšteta za ujede pasa lutalica i naknada šteta zbog objektivne odgovornosti.

U januaru je bio i sastanak pravnika opštinske uprave, a uvedena je praksa da se sastanci održavaju svakog ponedeljka počev od januara 2017. gde se zauzimaju pravni stavavi povodom problema kaji se javljaju u tekućoj nedelji. Dogovoreno je da se održi sastanak i sa predstavnicima doma zdravlja vezano za izveštaj lekara o ujedima pasa lutalica, kao i da se okonča rad na Оdluci o kormercijalnom zakupu objekata u javnoj svojini opštine.

Dragan Kovačev, zadužen za oblasti privrede i zaštite životne sredine, na početku izveštaja piše da je održao sastanak sa predstavnicima carine i špediterskih firmi koje koriste poslovne prostorije koje su u vlasništvu opštine Bečej.

„Neposredni povod je bio kvar nа strujnim instalacijama koji im је onemogućavao rad i taj problem је rešen istog dana. Takođe je tema sastanka bila i postavljanje znаkоvа za obeležavanje i lakše pronalaženje objekta carine u Bečeju od strane vozača kamiona koji voze robu na carinjenje. Dogovoreno je da upute pismeni zahtev odelenju urbanizma, da se odobrenje za postavljanje izda što pre i da se znaci postave na potrebna mesta. U prostorijama opštine sam održao sastaпak sa predstavnikom firme koja se bavi prodajom postrojenja koja služe za spaljivanje životinjskog otpada, odnosno leševa uginulih životinja. Problem sa rešavanjem otpada te vrste u opštini је već duže, tojest od kada pogon u Inđiji za te namene ne radi, a kafilerija u Somboru nema dovoljno kapaciteta da opsluži sve lokalne samouprave u Vojvodini. Pošto postoje u ponudi postrojenja različitih kapaciteta, pitao sam za cenu postrojenja koje bi bilo spram potreba opštine Веčеј i cena iznosi 250.000 evra. Pored toga se nude i kontejneri hladnjače koji služe za čuvanje leševa životinja, dok vozilo iz kafilerije ne dođe da ih odveze. S obzirom nа nedostatak finansijskih sredstava u opštini, јеdno od rešenja bi moglo biti apliciranje za ta sredstva iz domaćih ili stranih fondova za tu namenu.

Održao sam sastanak lokalnog saveta za zapošljavanje, kojim predsedavam i nа njemu smo usvojili predlog godišnjeg akcionog plana za zapošljavanje koji smo uputili opštinskom veću na usvajanje. Ukupna predviđena sredstva za te namene su 6.000.000 dinara / 3.000.000 iz budžeta opštine i 3.000.000 iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Na bazi tih sredastava је predviđeno da se realizuju četiri mere aktivne politike zapošljavanja koje su predviđene u Nacionalnom akcionom planu zaposljavanja sa kojim је opstinski рlan usaglašen. То su: javni radovi, stručna praksa, samozapošljavanje i teže zapošljiva lica.

Ukupan broj lica koji bi se po tom osnovu zaposlio je 37. Pošto je opštinsko veće jednoglasno usvojilo predloženi plan, оn је prosleđen NSZ sa kojom će se potpisati ugovor o udruživanju finansijskih sredstava i zatim će opština Веčеј raspisati oglas za zapošljavanje koji će biti objavljen na sajtu opštine i u lokalnim novinama. Sa predstavnicima potencijalnog investitora za izgradnju biogasnog postrojenja u industrijskoj zoni je održan sastanak nа kome je definitivno dogovoreno da kupuju рlас u industijskoj zoni i da se kreće u proceduru objavljivanja javnog oglasa za prodaju parcele pored KWS-a. Za taj plac će se takođe izvršiti prenamena iz poljoprivrednog, u građevinsko zemljiste pošto je to neophodno da bi se pristupilo gradnji.

Prisustvovao sam sastanku kod Svetlane Vuletić, člana veća, koji je organizovala na temu dualnog obrazovanja i mogućnost njegove primene u našim srednjim školama, а u skladu sa novim zakonom o dualnom obrazovanju koji je u pripremi. Sastanku su prisustvovali svi direktori srednjih škola iz Bečeja. Ja sam dobio zadatak da sa odelenjem za privredu organizujem prosleđivanje upitnika od Ministarstva obrazovanja i Privredne komore Srbije privrednim subjektima u opštini Веčеј. Upitnici se odnose па mogućnosti organizovanja praktične nastave u prostorijama firmi iz Bečeja. Isti dan su prolesleđeni upitnici na 400 imejl adresa. Pošto je stigao određen broj odgovora od zainteresovanih privrednih subjekata, ponovo je organizovan sastanak gde su prisustvovali i predstavnici tih privrednih subjekata kao i predstavnici Školske uprave iz Novog Sada i Privredne komore Srbije. Kroz razgovor se pokazalo da je najveće interesovanje za profile kadrova koji se obrazuju u Tehničkoj školi, gde su interesovanje pored privrednika iz Bečeja iskazale iz firme iz Ade. Donet je zaključak da se u budućem periodu moraju održavati česći kontakti sa privrednicima i da se više vodi računa o njihovim potrebama za određenim profilima kadrova i da to bude osnovna smernica za budući rad srednjih škola u Bečeju.“

Član Veća Anđelko Mišković, zadužen za oblasti poljoprivrede i razvoj sela, na početku izveštaja za januar navodi da je imao sastanak sa firmom koja prodaje peći za sagorevanje animalnog otpada — na osnovu prethodnog perioda „kada smo veliki broj puta pregovarali o mogućnostima odlaganja animalnog otpada, javila se i mogućnost, odnosno ponuda za nabavku specijalnih peći u kojima se vrši sagorevanje različitih vrsta animalnog otpada“.

Kako dalje navodi, „na ovoj prezentaciji su predstavljene mogućnosti uklanjanja ove vrste otpada, ali i preduslovi koji su najbitniji u odluci za pokretanje ove aktivnosti. Neka od osnovnih pitanja su: koje JP bi prihvatilo obavezu sakupljanja i spaljivanja animalnog otpada?, Kako opremiti odredeno JP vozilima za sakupljanje animalnog otpada?, Šta raditi sa ostacima nakon sagorevanja animalnog otpada?, Kako tu uslugu naplaćivati?, kao i brojna druga;

Održan је sastanak sa predstavnicima LINK-a — ovaj sastanak je održan iz razloga što se finansiranje LINK-а skoro potpuno рrеnеlо na namenska sredstva, ра stoga smo razgovarali o mogućem povećanju budžeta za potrebe LINK-а. U načelu, pored sredstava koja se izdvajaju za njihov rad biće im potrebna sredstva za održavanje vozila i opreme. Upućeni su na projekte na koje mogu da apliciraju, posebno iz razloga što će se namenska sredstva smanjivati iz godine u godinu i tako ćе njihov budžet postati neodrživ. Zajedno smo se složili da se precizan budžet pravi u konsultaciji sa predsednikom, neposredno pred samu izradu Godišnjeg programa;

Održan је sastanak sa predstavnicima ЈР Komunalac i LINK-a oko vetrozaštitnih pojaseva — zbog jako hladne zime i učestalijih prijava građana o nepravednoj i neodgovarajućoj seči vetrozaštitnih pojaseva odlučili smo da se uz konsultaciju Uprave za šume, sav vetrozastitni pojas u našoj opštini stavi na upravljanje JP Кomunalac, i čime bismo izbegli nesavesnu seču i očuvali ono što imamo na terenu. JP Коmunalac je jedini koji će upravljati svim pojasevima u gradu i van njega, a sve ostalo bi se smatralo krivičnim delom i uništavanjem „šumskog pojasa“;

Održani su sastanci sa geometrom — u nekoliko navrata smo održali sastanak sa izabranim geometrom na javnoj nabavci oko uvođenja u posed poljoprivrednika koji su dobili zemljište po pravu prečeg zakupa na osnovu vlasništva nad zemljištem. lskrsli probІemi su vezani za korišćenje zemljišta od strane J. G. i V. A. gde je došlo do greške prilikom ulaska u posed J.G.

Sastanak sa Advokatskom kancelarijom Subakov — održan је sastanak sa predstavnicima ove kancelarije advokatima Marijom Ferenc i advokatom Мladenom Stanojevim, a vezano za uzurpaciju zemljišta od J.G, a рrema V. A. Sa strane opštine  smo uradili sve što je bilo potrebno, kao i uvođenje u posed V.A, tako da, ukoliko bilo kakvih zamerki ima nа terenu uputili smo ih da se obrate policiji i repubІičkim inspektorima koji treba onda da konstatuju navedeno stanje;

Poslat je finansijski izveštaj Upravi za poljoprivredno zemljište — po Zakonu o zemljištu u obavezi smo da do kraja januara tekuće godine рošaljemo finansijski izveštaj о utrošenim sredstvima u toku prethodne godine. To smo u dogovoru i saradnji sa Odeljenjem za finansije i uradili;

Poljoprivredna inspekcija — krajem meseca smo imali poljoprivrednu inspekciju povodom zahteva Uprave za zemljište da ispitaju situaciju vezanu za slucaj povraćaja zemljišta R.P, a na parceli P. R. Obišli smo teren zajedno sa P. R. i konstatovali da je zemljište uzorano i da je bačeno mineralno dubrivo. Napisan je izveštaj lnspekcije sa datim izjavama svih prisutnih. Pored toga P. R. uputio i dopunu izjave sa dodatnim objašnjenjem svih aktivnosti koje je uradio od momenta dobijanja pravosnažne odluke. Nakon slanja izveštaja lnspekcije i svih naših ubeđivanja, od Ministarstva poljoprivrede, Uprave za poljoprivredno zemljište smo ipak dobili informaciju da se radi Aneks Ugovora sa P.R. Rakicem, što smo i uradili, ali do kraja meseca on ga još nije potpisao.“

Đuro Kričković, zadužen za oblast rada mesnih zajednica, u izveštaju piše da se u januaru bavio svakodnevnim aktivnostima kao što su: praćenje rada mesnih zajednica, sastancima sa sekretarima i predsednicima mesnih zajednica kako bih se informisao o aktuelnim dešavanjima vezanim za rad mesnih zajednica.

„Prisustvao sam sednicama Opštinskog veća kao i komemoraciji i obeležavanju 75. godišnjice Šajkaško – novosadske racije.  Pored redovnih aktivnosti koje sam naveo bavio sam se i prisustvom na sednicama saveta mesnih zajednica i to:
Prisustvo na sednici saveta MZ Bačko Gradište, glavna tačka dnevnog reda bila je „Donošenje odluke o pokretanju postupka za povraćaj objekta u ulici Dušana Guconje 9″ Naime, sekretarka MZ je došla do informacije da pravo korišćenja pomenute zgrade ima SPS, iako je objekat Ćura Marijanski ostavio kao zadužbinu selu. Savet je jednoglasno doneo odluku da se objekat vrati selu, pa sam u vezi sa tim pomagao sam i aktivno učestvovao u prikupljanju dokumentacije da se pokrene postupak za povraćaj objekta, koji je u saradnji sa članom opštinskog veća Svetlanom Vupetić i pokrenut.
Prisustvo sednici saveta MZ Poljanice, glane tačke dnevnog reda bile su usvajanje budžeta i problem sa psima lutapicama, pod tačkom razno smo diskutvali o tekućim problemima sa kojima se mesna zajednica susreće, pa sam ih zabeležio i potrudiću se da budu prevaziđeni u narednom periodu.
Aktivno sam učestvovao u saradnji sa sekretarima MZ u izveštavanju načelnika opštinske uprave o tome da li je potrebna izmena nekog od biračkih mesta, kao i pronalaženju alternative za mesta koja su otkazana. Tom prilikom sam se sastajao sa sekretarima mesnih zajednica i obilazio mesta koja su bila predložena kao alternativa za otkazana biračka mesta.
Obišao sam i MZ Mileševo-Drljan sa Danijelom Doroslovački, tom prilikom smo posetili i porodicu Marković kojima je kuća izgorela u požaru i sagledali njihove probpeme. Potrudićemo se da im u narednom periodu pomognemo koliko je u našoj moći.”

Najkraći i ujedno sa najmanje podataka je izveštaj člana Veća zaduženog za turizam Miomira Jelenića. U njegovom izveštaju stoji sledeće:

„U navedenom periodu sam izvršio sledeće poslove: konačni dogovor Opštine Bečej – Čongrad radi podnošenja zahteva Fondu EU za dodelu finansijskih sredstava za realizaciju projekta Tiski vrbak, obeležavanje dana žrtava fašističkog terora iz 1942. godine, proslava dana Svetog Save, rad sa strankama, rešavanja aktuelnih pitanja.

lgor Kiš, zadužen za oblast socijalne zaštite i evropskih fondova, takođe kratko opisuje aktivnosti u januaru. On navodi da je „Januar je u potpunosti protekao u znaku HUN-SRB IРА projekta. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da je iz Opštine Веčеј nа taj konkurs predato više projekata. Opština Веčеј је sa Turističkom organizacijom i sa pobratimljenim gradom Čongradom predala dva konkursa. Prvi se radi o Tiskom vrbaku, a predmet drugog je pristanište za čamce na Tisi. Na IРА konkurs је aplicirao i Krug intelektualaca Вгаćа Tan, gde sam isto pripomogao. Aplicirano је i od strane Fondacije Poverelo koja upravlja Lurkohaz-om u Bečeju i u Drljanu, i njima sam pomogao u prikupljanju potrebne dokumentacije. I naravno, pored toga, sam uredno učestvovao u radu Opstinskog veća, primao stranke, i rešavao tekuće probleme. “

Karolina Smieško, zadužena za oblast verskih zajednica i zaštite prava nacionalnih manjina, napisala je:

„U januaru sam bila u kontaktu sa predstavnicima katoličke i pravoslavne crkve sa teritorije opštine Bečej. Pratila sam konkurse koji se odnose na moj resor i od raspisanih konkursa predložila sam predstavnicima crkve da uzmu učešće na konkursima koji su bili raspisani kod fondacije „Sekereš Laslo“ i fondacije „Betlen Gabor“. Dana 18. januara bila sam prisutna па svečanoj misi povodom crkvene slave Svete Margarete.

Bila sam prisutna па međunarodnoj nedelji molitve za jedinstvo hrišćana od 18. do 25. januara, kada se i u našem gradu tradicionalno održava Molitvena osmina. Prva ekumenska molitva održana је 18. januara u crkvi Svete Margarete, 19. januara u crkvi Svetog Velikomučenika Georgija, 24. januara u crkvi Svetog Antuna Padovanskog, a završna molitva sa svetom misom je održana 25. januara u crkvi Uznesenja Вlaženеnе Djevice Marije. Dana 23. januara bila sam prisutna u Narodnoj biblioteci u Bečeju povodom Dana mađarske kulture, 27. januara prisutna na tradicionalnom Svetosavskom recitalu u crkvi Svetog Velikomučenika Georgija.

Ро ovlašćenju predsednika opštine Dragan Tošića, kao članica odbora za obeležavanje godišnjice Bečejske racije, uzela sam učešće u organizaciji Komemoracija nevino stradalim žrtvama racije 1942. godine. Učestvovala sam 27. januara na komemoraciji žrtava racije nа Tisi i dana 29. januara u Gradskom pozorištu povodom obeležavanja 75 godina od Šajkaško- novosadske racije.

Učestvovala sam u radu na sednicama Opštinskog vеćа.

Pratila sam izradu novog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u organima i službama opstine Bečej sa posebnim osvrtom na primenu Uredbe o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS” broj 88/2016) i Uredbe o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta namečelnika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS” broj 88/201б).

Primila sam na razgovor više gradana opštine Bečеј i saslušala sam njihove probleme, a građane sa problemima koji se nisu odnosili na moj resor — verske zajednice i zaštita prava nacionalne manjine – uputila sam kod nadležnih.

Pratila sam propise koji regulišu verske zajednice i роložај nacionalnih manjina i druge akte.

Dejan Terzić, član zadužen za omladinu i sport, u nekoliko je rečenica sumirao rad u mesec dana.

„U navedenom mesecu sam radio sa Savezom sportova na роbоlјšanju rada sa klubovima. I kontaktu sa pokrajinskim Sportskim savezom, potom i zainteresovanim klubovim u izradi statuta kluba, potom u vezi sa konkursnom dokumentacijom. Saradnja sa koordinatorim Kancelarije za mlade Danetom Mandićem u vezi sa omladinskim sadržajima u opštini. Saradnja i sastanci sa predstavnicima Potiskog regiona i organizatorima radnickih takmičenja. Sastanak sa opštinskim predstavnicima SORV.

Prisustvo humanitarnom turniru u sportu američki fudbal disciplina fleg. Sastanci u pokrajini i novosadskom FSFV sa kojima imamo u planu ponovni projekat merenja posturalnog statusa dece i vršenja korektivnih vežbi. Prisustvovao sednicama Opštinskog veća i Skupštini opštine Bečej.“

Čaba Štefaniga, u svom izveštaju za januar navodi prevod potrebnih tekstova za IРА projekte sa srpskog na mađarski jezik.

„Konsultacije, sastanci radnog tima za IРА projekte, kao i put u Čongrad vezano za IРА projekte: saastanak sa radnim timom iz Čongrada, sa gradonačelnikom, sa delegacijom iz Аlđe i ekipom iz Mađarske zadužene za pisanje IРА projekata. Sakupljanje potrebnih podataka za IРА projekte. Sastanak u Bečeju sa radnim timom iz Čongrada: Određivanje tačnog izgleda projekta. 30 januar je datum predaja IРА prOjekta sa nazivom: Razvoj prekogranične turističke destinacije na donjem delu Tise. U ovom projektu učestvuju gradovi iz Mađarske Čongrad i Alđa i grad Bečej. 31. januar je datum predaje drugog 1РА projekta sa nazivom: Rekreacija za mlade – turističko unapredenje Koros torok -a u Čongradu i Tiskog vrbaka u Bečeju. U ovom projektu učestvuju Bečej i Čongrad. Sastanak komisije za sprovođenje postupaka raspodele sredstava iz budžeta opštine Bečej za nevladine organizacije u 2017 godini. Raspisivanje konkursa za NVO za 2017. godinu, praćenje rada NVO, рraćenje programa kulturnih dešavanja u opštini Bečej. Rad u Opštinskom veću. Rad u skupštini Bečej.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име