Važni telefoni

0
Telefoni

Taxi prevoz

0
Pilot Taxi 0658073333

O fondaciji

0
FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO Fondacija za otvoreno društvo je nevladina, nepolitčika i neprofitna organizacija koja razvija i podržava projekte i aktivnosti usmerene na...

O Koaliciji

0
Bečejsko Udruženje Mladih je od jula 2011. godine član Koalicije za nadzor javnih finansija. Zašto Koalicija? Učešće građana u kreiranju javnih politika jedan...

O projektu

0
O PROJEKTU  Opšti cilj projekta “Mladi Bečeja za transparentne javne finansije” je podizanje nivoa učešća građana, organizacija građanskog društva, medija, privrednog sektora i...
Bum Becej

O BUMu

0
  Bečejsko udruženje mladih – BUM je nevladina, neprofitna organizacija koja odgovara na potrebe i probleme mladih sa teritorije opštine Bečej kroz organizaciju...