Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam je 27. februara raspisao javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2023. godini.

Pravo na konkurisanje imaju privredna društva i preduzetnici koji su upisani u registar Agencije za privredne registre, kao i koji su najkasnije do 30. decembra 2022. godine imali aktivan status i koji su razvrstani na mikro i mala pravna lica ili preduzetnike paušalce.

Pravilnikom o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenja posebne evidencije izdatih sertifikata definisani su umetnički i stari zanati, kao i domaća radinost.

Sredstva su namenjena za nabavku opreme koja je uključena u proizvodni proces (od 100.000,00 do 250.000,00 dinara) i nabavku repromaterijala tj. sirovina koje se obrađuju do konačnog proizvoda (od 80.000,00 do 200.000,00 dinara).

Sve potrebne informacije se mogu preuzeti sa internet sajta Pokrajinskog sekretrijata za privredu i turizam u delu Konkursi Javni pozivi, dok se za pomoć prilikom konkurisanja možete obratiti Odeljenja za privredu Opštinske uprave Bečej u kancelariju broj 15.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име