Godišnjim programom uređenja korišćenja državnog poljoprivrednog zemljišta predviđeno je i pošumljavanje 17 hektara poljoprivrednog zemljišta koje nije upotrebljivo u poljoprivredne svrhe.

Lokalna samouprava je pribavila sve potrebne saglasnosti i mišljenja nadležnih institucija i konkurisala je kod Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, koji je odobrio određena sredstva za izvršenje radova na pošumljavanju.

Nosilac konkursa i izvršilac radova je JP Komunalac, ali će cela društvena zajednica, kao i lovci novobečjske opštine, biti uključeni u taj značajan posao, rekao je Matija Kovač, zamenik predsednika opštine, nakon sastanka održanog sa nadležnim institucijama.

„Ovaj sastanak je kruna višemesečnog napora opštine i institucija koje su u opštini osposobljene za pošumljavanje, što je Komunalac u Novom Bečeju, Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu iz Novog Sada i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Na ovom finalnom sastanku smo dogovorili konkretne datume i akcije koje treba da dovedu do toga da u toku ove sezone, u novembru i decembru, pošumimo 17 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta. Uz dosta napora i savladavanja mnogobrojnih procedura, dokumentacija, dobili smo sredstva na konkursu Pokrajinskog sekretarijata, uz veliki pomoć ljudi iz Instituta za nizijsko šumarstvo. Mere će sprovesti JP Komunalac i očekujem da, kao što smo ove godine uspeli da sve prepreke prevaziđemo, i narednih godina u ovom obimu do 20 hektara zemljišta pretvorimo u šumovito.“ Kovač je istakao problem veoma malog procenta zemljišta koje se nalazi pod šumama i kolike probleme to stvara i samom poljoprivrednom zemljištu. On je rekao da je pored pošumljavanja pokrenuta i izrada vetrozaštitnih pojaseva u opštini Novi Bečej: „Tokom ove biloške sezone sadnje, uradićemo putni pojas, odnosno atarski put od Sokolca prema magistralnom putu, ka brani, da se tako izrazim. Otprilike 1.000 sadnica hrasta će biti zasađeno i to isto predstavlja jednu važnu meru sprečavanja erozije zemljišta. Imali smo prošle godine situaciju sa zavejavanjem puteva snežnim nanosima koji su naneti jakim vetrovima, tako da ova akcija ima za cilj i da umanji i ublaži takve negativne situacije. Verujem da smo na dobrom pravcu i da ćemo narednih godina napraviti značajne šumske zasade, kako na šumskim parcelama, tako i u vetrozaštitnim pojasevima u atarima naše opštine.“

Zoran Novčić, stručni je saradnik Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, ali je i izvođač svih radova na izradi projekta pošumljavanja poljoprivrednog zemljišta u Vojvodini.

„Sekretarijat je prošle godine počeo da realizuje ideju pošumljavanja poljoprivrednog zemljišta koje nije upotrebljivo za poljoprivredne namene i s tim u vezi, dodelio je ugovor Institutu za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, kojim je definisao da je Institut obavezan da izradi projekte za pošumljavanje. Projekti pošumljavanja sadrže sve one osnovne elemente koji su neophodni da bi se čitav proces realizovao, a pre svega je važno da se za svaku katastarsku parcelu po katastarskoj opštini izađe na teren, uzmu osnovni podaci o zemljištu, ekološkim uslovima staništa, uzorci zemljišta za ispitivanje i na osnovu tih analiza opredeljuje se za vrstu drveta, način sadnje, odnosno razmak tj. broj sadnica po hektaru i daju se drugi stručni pravci koji su neophodni da bi se sav posao realizovao nabolje što može. Danas sam ovde prisutan da zajedno sa predstavnicima opštine i javnih preduzeća opštine Novi Bečej, u stručnom i savetodavnom smislu, koliko je to moguće, pomognem, kako bi se posao koji je nameren da se uradi ove godine i u toku sezone, do kraja marta sledeće godine, u što boljem smislu i uradio.”

Novčić je pohvalio opštinu Novi Bečej jer je vrlo agilno i organizovano pristupila poslu pošumljavanja i obećao pomoć Instituta. Izvršilac radova na pošumljavanju biće JP Komunalac, koje se od ove godine registrovalo i za šumarsku delatnost, kaže Miloš Zvekić, direktor ovog preduzeća: “Do sada smo, kao sredina, znali samo da sečemo, a nismo znali da sadimo nove zasade i evo prilike da se ta praksa promeni. Pokrajinski sekretarijat je odgovorio pozitivno na konkursu i dobili smo sredstva za pošumljavanje tri parcele u novobečejskom i kumanačkom ataru. Ono što bi trebalo da se postigne pošumljavanjem jeste sprečavanje eolske erozije i da novobečejski atar vrati onaj stari sjaj koji je nekad imao.“ Opština Novi Bečej po prvi put sprovodi ovako ozbiljan program pošumljavanja koji će pomoći i u zaštiti životne sredine.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име